Sekcja Remontowo-Eksploatacyjna

Budynek Główny, wejście "A" pok. 104, 106
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

e-mail:
tel.: (61) 835 54 47 | (61) 835 50 37