UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.
banerek_cdks_studia_kursy_2017Kurs instruktora sportu: Wioślarstwo


cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Kurs odrębny dla danej dyscypliny Kierunkowej, dotyczy metodyki zajęć, nauczania techniki i treningu danej dyscypliny, obejmuje zarys historii oraz naukę przepisów i sędziowania w danej dyscyplinie kierunkowej.

CEL:
Celem zajęć prowadzonych na kursie instruktorskim z wioślarstwa jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat szerokich uwarunkowań treningu wioślarskiego z uwzględnieniem najnowszych ustaleń w zakresie biomechaniki, fizjologii, teorii sportu, informatyki i innych. Słuchacz powinien posiadać umiejętności w zakresie samodzielnego planowania, realizacji i analizy wykonania programu i organizacji szkolenia zawodników na różnych poziomach zaawansowania ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy. Program obejmuje 90 godzin dydaktycznych. 
Program
Profil studenta (dla kogo ?): 

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu. Wówczas zobowiązani są wyłącznie do odbycia cz. specjalistycznej określonej dyscypliny.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;


Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU


1. CZĘŚĆ OGÓLNA [czytaj więcej...]
2. CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA  [czytaj więcej...]

Informacje Ogólne

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.

Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

1.)  Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują:
legitymację Instruktora Sportu AWF

2.)  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.)  Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.)  Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową,

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.
                                                                                                                        


Termin rozpoczęcia:

Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny. Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób.).
                                                                                                                         


Świadectwo ukończenia: 

Po ukończeniu cz. specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.

_____________________________________________________________________

WYMAGANE DOKUMENTY

1.) Formularz Kurs Instruktor Sportu AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............",

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
6.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
7.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego[pdf]

Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie.


____________________________________________________________
PROGRAM:

Wprowadzenie do wioślarstwa 2 godz
- rys historyczny wioślarstwa na świecie
- rys wioślarstwa w Polsce
- ewolucja stylów wiosłowania i sprzętu, najnowsze trendy w technice
Budowa somatyczna wioślarzy 2 godz.
- budowa ciała w zależności od kategorii wiekowej, typu osady
 - parametry somatyczne czołowych zawodników Polski i świata
- wpływ parametrów somatycznych na wynik sportowy
Dobór dzieci i młodzieży do wioślarstwa 2 godz.
- parametry somatyczne
- sposoby prowadzenia naboru
 - współpraca ze szkołami i przychodnią sportowo-lekarską
 - relacje z rodzicami, wdrażanie rodziców do „życia” klubu, wspólne kibicowanie, spotkania integracyjne, pomoc rodziców w czasie treningów i zawodów, wspólne „zakończenie sezonu” i inne spotkania okazjonalne celem integracji zespołu
Sprzęt wioślarski 2 godz.
- wymiary łodzi i wioseł
 - typy łodzi i wioseł
- składowanie i konserwacja
 - przygotowanie sprzętu w zależności od warunków biometrycznych wioślarza
- ergometr wioślarski
- obsługa, możliwości i współpraca z komputerem
 - właściwe posługiwanie się sprzętem wioślarskim, dbanie o jego czystość i naprawy usterek
Bezpieczeństwo na wodzie 2 godz.
- przepisy regulujące korzystanie ze sprzętu pływającego
 - ustawa o sporcie kwalifikowanym
 - regulamin przystani i jej wyposażenie
 - pierwsza pomoc
- zachowanie się zawodników w różnych warunkach pogodowych szczególnie przy nagłym „załamaniu pogody”,
Regaty wioślarskie 2 godz.
- regulamin zawodów
- zgłoszenia do regat
 - dokumenty zawodników
 - opieka i bezpieczeństwo podczas treningu i zawodów, asekuracja z motorówki, wymóg doskonalenia umiejętności pływania
Biomechaniczne aspekty wiosłowania 2 godz.
- wiosłowanie na wiosłach „długich”
 - wiosłowanie na wiosłach „krótkich”
- wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
 - rozkład międzyczasów na dystansie
Zawody wioślarskie na ergometrze- (udział- hospitacja) 4 godz
- opieka nad zawodnikami,
 - przygotowanie zawodnika do startu, radzenie sobie ze stresem
 - ocena techniki zawodników o różnym poziomie zaawansowania
 - ustalenie taktyki rozegrania wyścigu
 - ocena wyników
Fizjologiczne aspekty wiosłowania 4 godz.
- energetyka wysiłku startowego
 - fizjologiczne parametry czołowych zawodników
 - określanie wydolności beztlenowej i tlenowej
 - wyznaczanie PPA metodą mleczanową i Conconiego
 - wyznaczanie MLSS
- analiza wyników badań fizjologicznych dostępnych w piśmiennictwie oraz ustalanie kierunku dalszych obciążeń treningowych
Przygotowanie siłowe w wioślarstwie 2 godz.
- metody trenowania siły mięśniowej
- kontrola treningu siły
- uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy, rozwój siły poprzez trening ogólnorozwojowy z wykorzystaniem partnera, ciężaru własnego ciała oraz warunków środowiska (las, drzewa, gałęzie, plaża, piasek, śnieg, woda itp.
- gry i zabawy z akcentem na rozwój siły
- hospitacja treningu na siłowni
Przygotowanie wytrzymałościowe w wioślarstwie 4 godz.
- metody trenowania wytrzymałości
 - kontrola treningu wytrzymałości
 - uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy, gry i zabawy wytrzymałościowe
 - hospitacja zajęć na ergometrze wioślarskim oraz zajęć w terenie
Przygotowanie szybkościowe w wioślarstwie 2 godz.
- metody trenowania szybkości
- kontrola treningu szybkości
- uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy
- gry i zabawy szybkościowe
Przygotowanie koordynacyjne w wioślarstwie 2 godz.
- zasób ćwiczeń koordynacyjnych
- kontrola treningu koordynacji
- wykorzystanie ćwiczeń muzyczno- ruchowych
- uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących
- hospitacja treningu ogólnorozwojowego z elementami aerobiku
Taktyka w wioślarstwie 2 godz
- taktyka w zależności od poziomu przygotowania kondycyjnego i technicznego
- taktyka dla różnych typów osad
- optymalne pokonywanie dystansu startowego na wodzie i na ergometrze wioślarskim na przykładzie propozycji French Rowing Federation
Technika wiosłowania 2 godz.
- nauczanie
- doskonalenie
- analiza filmów video
Planowanie w sporcie 4 godz.
- struktura czasowa treningu
- wyznaczanie okresów treningowych dla różnych grup wieku i poziomu sportowego
- przygotowanie Rocznego Planu Organizacji Szkolenia z uwzględnieniem własnych warunków treningowych
Obciążenia treningowe 8 godz
- obciążenia treningowe w zależności od wieku ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy, trening poprzez zabawę
- obciążenia treningowe w mikro-, mezo-, i makrocyklu
- planowanie obciążeń treningowych dla zawodników o różnym poziomie zaawansowania sportowego, porównanie, analiza i ocena zaprezentowanych planów
Dokumentacja instruktora 2 godz.
- dzienniczek trenera
- rejestracja obciążeń treningowych (w obszarze informacyjnym i energetycznym)
Odnowa biologiczna w sporcie 2 godz.
- środki i metody odnowy biologicznej
- zasady korzystania
- planowanie stosowania środków odnowy
- animacja czasu wolnego na zgrupowaniach
Odżywianie w sporcie 2 godz
- zasady odżywiania, składniki pokarmowe
- racjonalna suplementacja odżywkami, kontrola suplementacji
- zjawisko dopingu w sporcie
Nauka wiosłowania początkujących zawodników 14 godz.
- hospitacje zajęć na wodzie
- opieka nad zawodnikami
- prowadzenie zajęć na wodzie
Uczestnictwo w regatach wioślarskich 8 godz.
- udział w zebraniu delegatów klubów
- pomoc w przygotowaniu osady do udziału w zawodach
- opieka nad osadą przed i po starcie
- analiza startu techniczna, ocena wyniku
Doskonalenie wiosłowania początkujących zawodników 8 godz.
- prowadzenie zajęć na wodzie
- zasady bezpieczeństwa
- asekuracja z motorówki
- wiosłowanie częścią osady (4x) bez podjazdu, bez obrotu wioseł
- wiosłowanie z obracaniem pióra
- wiosłowanie z 1 podjazdu i całym podjazdem
Doskonalenie wiosłowania zaawansowanych zawodników 4 godz.
- prowadzenie zajęć na wodzie
- hospitacja treningu
Kadra kierownik: dr Janowski
 
Cennik Standardowe opłaty za Kurs Instruktora Sportu AWF:

-cz. ogólna (teoretyczna) - 500 zł. , 
-cz. specjalistyczna (część praktyczna + teoretyczna z dyscypliny kierunkowej) - 1200zł.,
Kontakt Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  
I piętro, pokój 225.

Obsługa studentów:
Poniedziałek-piątek, g. 10-13.