Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań
Budynek główny AWF ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro pokój 225, 226.


tel. 61 8 35 50 94 - Kontakt dla Słuchaczy i Kursantów
tel.:  61 8 35 50 92 - Kontakt dla Dydaktyków
www: www.awf.poznan.pl/cdks
e-mail:

                                                                                                                                      

Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Mgr Joanna Strojna

tel.:  61 8 35 50 92

tel. 515 175 258

__________________________________________________________


Samodzielny referent ds. administracyjno-organizacyjnych
Mgr inż. Arleta Bielkiewicz

                                                                                                                                      _

Obsługa studentów:

 

Standardowo:

poniedziałek - piątek w godz. 10.00-13.00

 

Zgłoszenia na studia podyplomowe i kursy przyjmowane są również drogą pocztową i mailową. Sprawdź w Menu zakładka: "Jak się zapisać"


Zapytania i zgłoszenia prosimy kierowć na adres mailowy:

                                                                                                    

Informacje dotyczące wpłat:


w zakładce Cennik:

- Studia Podyplomowe
- Kursy
 
Potwierdzenia dokonania wpłat proszę przesyłać mailem na:
lub dostarczyć osobiście do biura CDKiS