PRZEDSTAWICIELE NA LATA 2016-2020

Członkini Komisji Oceny Jakości Kształcenia
mgr Sylwia Bartkowiak

Członkini Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich
mgr Marta Skotnicka

Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej
mgr Magdalena Malec

Członek Komitetu Wydawniczego
wakat

Członkini Senackiej Komisji Dydaktyki
mgr Karolina Chlebosz

Członek Senackiej Komisji Budżetowej
mgr Paweł Kalinowski

Członek Komisji ds. Nagród i Wyróżnień
mgr Dariusz Pietranis

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
mgr Nela Klimas

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
wakat

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów i Doktorantów
mgr Karolina Chlebosz

Członkini Odwoławczej Komisji Stypendialnej
mgr Zofia Kasińska

Członkini Odwoławczej Komisji Stypendialnej
mgr Marta Skotnicka

Przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej na studia Doktoranckie
mgr Michał Janowski

Przedstawicielka na Radę Wydziału
mgr Ewa Zarębska

Przedstawicielka na Radę Senatu
mgr Nela Klimas

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
mgr Michał Janowski

Członek Senackiej Komisji Wyborczej
wakat