CZŁONKOWIE KADENCJI 2017-2018

P.O. Przewodniczącego Samorządu
mgr Michał Janowski

Vice-Przewodnicząca
mgr Marta Skotnicka

Vice-Przewodnicząca
mgr Katarzyna Lachowska

Sekretarz Samorządu
mgr Sylwia Bartkowiak

Członek Zarządu
mgr Anna Huta-Osiecka
 
Członek Komisji Regulaminowej
mgr Paweł Kalinowski

Członek Komisji Regulaminowej
mgr Dariusz Pietranis

Członkini Komisji Regulaminowej
mgr Paulina Kajzer