Zakład Fizjologii

Materiały dydaktyczne- do pobrania

 

 

Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego

III r. WF specjalność Instruktor Sportu, studia stacjonarne

 

Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia

II r. Fizjoterapia I st., studia stacjonarne

 
I r. Fizjoterapia I st., studia stacjonarne

Protokół 1_ badanie zmysłów

Protokół_zmiany w układzie krążenia


II r. WF I st., studia stacjonarne

Protokół_zmiany w układzie krążenia

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Test PWC170


Analiza sensoryczna żywności - materiały do ćwiczeń


Metody oznaczania wartości progowych

Metody wykrywania różnic

Metody skalowania

Badania konsumenckie

Inne metody różnicowe

studia stacjonarne

Fizjoterapia

I rok I st.

ćwiczenia

wykłady
 

Specjalność FwS I rok II st.

ćwiczenia

wykłady
 

Sport

II rok I st.

ćwiczenia

wykłady

WF

II rok I st.

ćwiczenia

wykłady


Dietetyka

I rok I st.

ćwiczenia

wykłady


Przedmiot  - Analiza sensoryczna żywności

ćwiczenia


Plany ćwiczeń semestr letni 2014/2015

Katedra Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej

Zakład Fizjologii

ul. Królowej Jadwigi 27/29

61-871 Poznań

Budynek Główny AWF; wejście B

tel: 618355193

mail:

 

Zaliczenie Fizjologia sportu WF II r. II st. NS

Zaliczenie poprawkowe WF IIr. IIst. NS  - 15.12.2017r. , godz. 15:00 s. 255

Plany ćwiczeń i wykładów w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy

Warunki zaliczenia w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy

Warunki zaliczenia w roku akademickim 2016/2017 semestr letni

Plany ćwiczeń i wykładów w roku akademickim 2016/2017 semestr letni
 


Materiały dydaktyczne- do pobrania


  Układ wydalniczy - met. seminaryjnaProtokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia w sporcie

II r. Sport I st., studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych

Protokół 3_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 4_ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 5_Test PWC170


Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego

II r. Dietetyka, studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych


Protokół 3_ próby czynnościowe układu krążenia cz.I

Protokół 4_ próby czynnościowe układu krążenia cz. II

Protokół 5 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 6 _inne metody wyznaczania wydolności

Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia

I r. i II r. Fizjoterapia I st., studia stacjonarne

Protokół _ próby czynnościowe układu krążenia cz.I

Protokół _ próby czynnościowe układu krążenia cz. II

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych


Protokół  Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół _Test PWC170

II r. WF I st., studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Test PWC170


Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego

III r. WF specjalność Instruktor Sportu, studia stacjonarne

OFERTA BADAŃ WYDOLNOŚCIOWYCH

Laboratorium Badań Czynnościowych Zakładu Fizjologii w AWF w Poznaniu

wykonuje badania wysiłkowe dzięki, którym możemy:

 

 • poprzez oznaczenie pułapu tlenowego (VO2max) określić poziom wydolności tlenowej,
 • poprzez oznaczenie progu przemian anaerobowych (metoda nieinwazyjna – próg wentylacyjny) monitorować zmiany poziomu wydolności organizmu,
 • poprzez oznaczenie progu przemian anaerobowych i zakresów tętna treningowego monitorować i dostosować obciążenia wysiłkowe do aktualnego poziomu wydolności organizmu.

 

Badanie czynnościowe polega na wykonaniu wysiłku progresywnego (indywidualnie dostosowanego do osoby badanej), w trakcie którego wyżej wymienione parametry mierzone są przy pomocy nowoczesnego ergospirometru OxyconMobile firmy Jaeger™. Próba trwa ok. 15 – 20 minut.

 

Badania wykonywane są

od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

 

 

Aktualna oferta cenowa:

badanie indywidualne (w tym grupy do 5 osób) - 250 zł/os.

grupy powyżej pięciu osób do negocjacji

 

Kontakt:

dr Jakub Kryściak

Tel: 618355192

mail:

AWF Poznań

Zakład Fizjologii

ul. Królowej Jadwigi 27/39; 61-871 Poznań

Główna problematyka badawcza obejmuje:

Diagnostyka poziomu sprawności fizycznej oraz metabolicznej odpowiedzi organizmu na zastosowane obciążenie wysiłkowe w badaniach klinicznych

Realizowane projekty:

 1. Ocena zmiany stężenia neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) oraz aktywności 5’AMP (AMPK) jako biomarkera poprawy klinicznej i neurokognitywnej u pacjentów ze schizofrenią poddanych treningowi fizycznemu.Wniosek złożony wspólnie z Kliniką Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu do NCN w ramach konkursu Miniatura

 2. Zmiany stężenia kortyzolu, iryzyny, neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), anandamidu (AEA) i 2-arachidonoiloglicerolu (2-AG) pod wpływem wysiłku fizycznego u osób z depresją.Wniosek złożony wspólnie z Kliniką Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu do NCN w ramach konkursu Opus 13

 3. Wpływ zastosowania oddychania mieszaniną powietrza wzbogaconego w tlen w czasie wysiłku fizycznego u pacjentów z otyłością na poziom tolerancji wysiłkowej, redukcję masy ciała oraz reakcję metaboliczną na zastosowane obciążenie treningoweZłożony wniosek o grant naukowy fundacji NUTRICIA wspólnie z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii oraz Torakochirurgii oraz Katedrą i Kliniką Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu

 4. Ocena morfofunkcjonalna dzieci z cukrzycą typu I; Współpraca z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu; badania finansowane przez firmy farmaceutyczne

 5. Wykorzystanie testów wysiłkowych w kwalifikacji i ocenie skuteczności rehabilitacji pacjentów po przeszczepie płuc Współpraca z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii oraz Torakochirurgii

 6. Sezonowe zmiany stężenia witaminy D oraz wskaźników przemiany tkanki kostnej i metabolizmu węglowodanów oraz lipidów w surowicy krwi u kobiet po menopauzie; współpraca z Zakładem Higieny AWF w Poznaniu oraz Kliniką Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu  

Diagnostyka poziomu wydolności organizmu i odpowiedzi metabolicznej na wysiłek w różnych dyscyplinach sportu

Realizowane projekty:

 1. Projekt badawczy MNiSzW pn. Kryteria doboru zawodników do osad wieloosobowych w sportach wodnych w ujęciu wieloczynnikowym; Współpraca z Zakładem Teorii Sportu AWF Poznań; Termin realizacji: od 31-03-2016 do 30-03-2019

 2. Projekt badawczy MNiSzW pn. Patobiomechaniczna ocena wpływu zmian przeciążeniowych w obrębie narządu ruchu na wynik sportowy w rocznym cyklu szkoleniowym u zawodników uprawiających asymetryczne dyscypliny - kontekst optymalizacji treningu; Współpraca z Zakładem Biomechaniki AWF Poznań; Termin realizacji: od 31-03-2016 do 30-03-2019

Dyżury dla studentów


prof. dr hab. Maria Laurentowska

poniedziałek 11:15 - 12:15

 

dr Edyta Michalak

wtorek 11:30 - 12:30 czwartek 12:45 - 13:30

dr hab. Katarzyna Domaszewska

czwartek 11:00 - 12:30

 

dr Jakub Kryściak

środa 12:00 - 13:00 czwartek 14:00 - 15:00

Zakład Fizjologii zatrudnia 1 profesora z tytułem naukowym, 2 adiunktów,1 starszego wykładowcę.

Badania naukowe prowadzone są w ramach badań statutowych Uczelni, badań własnych oraz projektów grantowych KBN. więcej

Zakład Fizjologii prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie.

Zapisów na proseminarium dyplomowe oraz seminarium magisterskie należy dokonać w terminie do:
-    końca 4 semestru (tj. do dnia 30 czerwca danego roku) na studiach I stopnia,
-    końca 2 semestru (tj. do dnia 30 czerwca danego roku) na studiach II stopnia.


Promotorzy prac licencjackich
prof. dr hab. Maria Laurentowska
dr hab. Katarzyna Domaszewska
dr Edyta Michalak
dr Jakub Kryściak
 
Promotorzy prac magisterskich
prof. dr hab. Maria Laurentowska
dr hab. Katarzyna Domaszewska

 Proponowane ogólne zagadnienia prac licencjackich i magisterskich
 1. Fizjologiczna charakterystyka procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportu (dyscyplina do wyboru przez studenta)
 2. Ocena wydolności fizycznej zawodników różnych dyscyplin sportu (do wyboru)
 3. Ocena tolerancji wysiłkowej osób w różnym wieku (do wyboru)
 4. Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów z różnymi schorzeniami (do wyboru)
 5. Zastosowanie różnych testów fizjologicznych w ocenie treningu zdrowotnego (do wyboru)
 6. Prognozowanie obciążeń w treningu sportowym, rehabilitacyjnym i zdrowotnym (do wyboru)
 7. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce różnych schorzeń ( do wyboru)
 Temat szczegółowy oraz grupa badawcza do ustalenia z promotorem.