Praktyki - Dietetyka

Pełnomocnik Dziekana WFSiR mgr inż. Bernadeta Surosz

tel.: (61) 835 52 86 | (61) 835 52 87
e–mail:
Opiekun praktyk: mgr inż. Bernadeta Surosz
Pok. 22 w Zakładzie Żywności i Żywienia (Nowy Budynek Dydaktyczny)
tel.: 61 8355287 lub 61 8355286

Dyżur w  semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
Poza dyżurami proszę o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail: suroszawf.poznan.pl

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunek Dietetyka


1. Regulamin i Programy praktyk nabór: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017:
1. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych
2. Praktyka w szpitalu dla dorosłych
3. Praktyka w szpitalu dziecięcym

4. Praktyka w domu opieki społecznej
5. Praktyka w klubach sportowych - spec. Dietetyka sportowa

6. Praktyka w jednostkach leczniczych - spec. Dietoprofilaktyka i dietoterapia


I. Regulamin i programy praktyk od roku akademickiego 2017/2018
1. Praktyka z technologii potraw

 

Aktualne terminy praktyk podane są w Podziale roku akademickiego 2016/2017.

...Uwaga!

W celu rozliczenia  praktyk, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarni,  proszeni  są  o składanie niezbędnej dokumentacji  w pok. 22 (domofon nr 1) w pierwszej połowie września 2017 roku.
Przypominam; że ostateczne rozliczenie roku akademickiego2016/2017 mija 22 września br.


Przypominam smiley
Warunkiem zaliczenia praktyki jest  dostarczenie kompletu dokumentacji tzn.:porozumienie (praktyka indywidualna) lub skierownie ( studenci korzystający z oferty Uczelni);

  •  oświadczenie studenta;
  • obindowany dzienniczek;
  • sprawozdanie  do dokumentacji wewnętrznej. Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat zagadnień do zrealizowania   zamieszczonych w szegółowym programie praktyk.

Przypominam, że niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.


Studenci II roku
Informuję, ze za zgodą Dziekana Wydziału WFSiR termin rozliczenia praktyki w poradniach układu pokarmowego i lub chorób metaboliccznych został wydłużony do końca roku akademickiego 2016/2017. yes