W dniu 23 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia tytułów profesorskich nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Prof. Maria Laurentowska, kierownik Zakładu Fizjologii AWF akt nominacyjny nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymała za osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry.


Zainteresowania naukowe Pani Profesor związane są z oceną wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej osób poddawanych wysiłkom fizycznym zarówno w treningu sportowym, rekreacyjnym, jak i rehabilitacyjnym oraz oceną wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia.


Na zdjęciach w Pałacu Prezydenckim z mężem Kazimierzem oraz wnukiem Stanisławem Wojciechowskim.