Prof. dr hab. Wiesław Jan Osiński, który kieruje Katedrą i Zakładem Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia naszej Uczelni, 27 października br. odebrał Dyplom  Doktora Honoris Causa z rąk Rektora Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. nzw. dra hab. Andrzeja Mastalerza.

To wyróżnienie podsumowuje działalność Profesora Osińskiego - wykładowcy, promotora młodych kadr naukowych i studentów, twórcy nowoczesnej metodologii badań w naukach o kulturze fizycznej, który w swojej pracy łączy problematykę humanistyczną z przyrodniczą. To podziękowanie za wieloletnie oddanie nauce i jej promocję na arenie krajowej i międzynarodowej.

Uroczystość odbyła się w auli im. prof. Zygmunta Gilewicza Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski, związani z nauką o kulturze i aktywności fizycznej. Naszą Uczelnię reprezentowali m.in. JM Rektor AWF prof. dr hab. Jerzy Smorawiński oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Stanisław Kowalik. Doktorat honoris causa to tytuł honorowy nadawany przez środowisko naukowe i najwyższa godność wręczana szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

To trzeci w tym roku tytuł dla Profesora AWF Poznań - przed prof. Wiesławem Osińskim odebrali go: prof. dr hab. Lechosław Dworak oraz JM Rektor AWF prof. dr hab. Jerzy Smorawiński.

W latach 1990-1996 był rektorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Przez wiele lat uczestniczył w badaniach sportowców kadry narodowej i olimpijskiej. Wielokrotnie kierował indywidualnymi grantami naukowymi, kolejno przyznawanymi przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki.

Otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, a wśród nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą Odznakę Akademickiego Związku Sportowego, Medal Ad Perpetuam Rei Memoriam przyznany przez Wojewodę Poznańskiego oraz wielokrotnie nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe i resort sportu.