„Choroby układu oddechowego w ujęciu interdyscyplinarnym” – to tytuł XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, która 9 grudnia br. o godz. 10. odbędzie się w sali wykładowej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Szpitala w Ludwikowie. Kierownikiem naukowym spotkania jest prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki.

Szczegółowy program konferencji:

WCPiT ChorobyUkladuOddechowego plakat v11