Władze naszej Akademii 19 grudnia br. podpisały umowę o współpracy z Polskim Związkiem Szermierczych, w ramach której studenci AWF będą mogli zdobyć uprawnienia trenerów i instruktorów szermierki, honorowane przez PZSz.

Uczelnia ma prawo do kształcenia trenerów szermierki w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Sport i Wychowanie Fizyczne, studiów podyplomowych oraz kursów organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkoleń. Studenci, którzy ukończą odpowiednie kursy otrzymają licencję Polskiego Związku Szermierczego. Porozumienie podpisane zostało na czas nieokreślony.