Sukcesem zakończyła się akcja charytatywna zorganizowana przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach przedmiotu Metodyka animacji.
W trakcie dwóch tygodni trwania zbiórki, na Uczelni udało się zgromadzić łącznie 1606 zł (datki z puszek i sprzedaż biletów z turnieju).Podczas świątecznej akcji studenci zorganizowali m.in. akcja mikołajkowo-życzeniowa dla studentów i pracowników, taneczny flashmob w centrum miasta oraz charytatywny mecz piłki nożnej. Koordynatorem akcji była dr Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska.
Za szczególne zaangażowanie i pomoc w organizacji eventu dziękujemy Pani Annie Rybackiej, Panu Damianowi Szkudlarkowi, Pani Paulinie Niemiec, Panu Michałowi Stachurskiemu i pozostałym studentom I roku studiów uzupełniających magisterskich oraz studentom I roku studiów licencjackich za aktywny udział w turnieju piłki nożnej.