Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego – to nowy, innowacyjny program zainicjowany przez władze tego regionu. Do grona pięciu wybitnych specjalistów powołanych do Rady Programowej przez Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Bułę zaproszony został pracownik naukowy naszej Akademii, dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF – kierownik Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej.
 
Wojewódzki program zdrowotny będzie składał się z dwóch części: badań przesiewowych mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz indywidualnych zajęć prowadzonych z osobami z nadwagą i otyłością. Na realizację programu przeznaczono 22,5 mln zł.