erasmus logoInformujemy, że w Biurze Współpracy z Zagranicą przygotowywane są nowe  katalogi przedmiotów do realizacji zajęć ze studentami zagranicznymi w roku akademickim 2017/2018.

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w języku angielskim ze studentami zagranicznymi prosimy o przesłanie wypełnionego sylabusa  w terminie najpóźniej do 20 kwietnia  br.  do odpowiednich koordynatorów wydziałowych:

wydz. WFSiR kierunek WF/Sport/Dietetyka - dr Małgorzata Anioł (),
wydz. WFSiR kierunek Fizjoterapia - dr Magdalena Goliwąs (),
wydz. TiR - dr Joanna Poczta ().

Sylabus