cdkis grupa
Poszerzaj swoje kompetencje i zdobywaj umiejętności niezbędne na rynku pracy, podczas praktycznych zajęć z ekspertami! Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą studiów podyplomowych oferowanych w AWF.

Wśród nowości: Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem, kierunek który zapewnia m.in. zdobycie certyfikatu pilota wycieczek turystycznych, a także: Trener Personalny, Wellness i Odnowa Psychosomatyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Oligofrenopedagogika dla Studentów i Absolwentów kierunków WF i Sport (posiadających przyg. pedagogiczne) oraz Terapia Manualna.


Szczegółowe informacje: [link]
Pełna oferta Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia dostępna na: www.awf.poznan.pl/cdks