04Srebrne Medale za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego otrzymali pracownicy Zakładu Teorii Sportu – prof dr hab. Ryszard Strzelczyk i dr hab. prof. AWF Jan Konarski. Odznaczenia, wraz z uzasadnieniem, w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Kapituły ds. Odznaczeń Medalu, wręczył dr Lech Drożdżyński podczas posiedzenia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, które odbyło się 5 grudnia br.

Dziękując za wyróżnienie w imieniu nagrodzonych prof. Ryszard Strzelczyk powiedział, że związane one są z długoletnią pracą badawczą realizowaną w Zakładzie Teorii Sportu na rzecz sportu wyczynowego (olimpijskiego), której założenia opierały się zawsze na postulatach sformułowanych przez Założyciela Zakładu, prof. Eugeniusza Wachowskiego:

- „badania naukowe powinny być prowadzone na rzecz sportu, a nie na przykładzie sportu”;

-„ aby badania naukowe mogły weryfikować praktykę WF i Sportu … muszą przenikać do tego obiegu, gdzie funkcjonują nauczyciele i trenerzy”.