1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

     Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
     ul. Królowej Jadwigi 27/39
     61-871 Poznań

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego.

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie.