Skład Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
na kadencję w latach 2016 - 2020


Władze Uczelni:

1. Rektor – dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński
2. Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Jan Celichowski
3. Prorektor ds. Studiów – dr hab. Andrzej Wieczorek, prof. AWF
4. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji – prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
5. Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji – dr hab. prof. AWF Beata Pluta
6. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. – dr hab. Leszek Zguczyński


Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji:

1. dr hab. Anna Demuth
2. dr hab. Joanna Karolkiewicz, prof. AWF
3. prof. dr hab. Piotr Krutki
4. dr hab. Krzysztof Kusy, prof. AWF
5. dr hab. Tomasz Tasiemski, prof. AWF
6. dr hab. Agata Wiza, prof. AWF
7. dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF
8. dr Małgorzata Anioł
9. dr Wojciech Jarosz
10 .dr Krzysztof Karpowicz
11. dr Ewa Śliwicka
12. Emilia Zając
13. mgr Nela Klimas - doktorantka
14. stud. Agnieszka Brożek
15. stud. Mateusz Miężał 
16. stud. Artur Przybysz


Wydział Turystyki i Rekreacji:

1. dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. AWF 
2. dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek
3. dr Jowita Górka
4. stud. Małgorzata Kasparzak


Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.:

1. dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
2. dr Jan Łojewski
3. Jerzy Purat
4. stud. Oskar Kaczmarczyk