rekrutacja kierunek sport

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Podczas rekrutacji student wybiera jedną z oferowanych specjalności*:

  • organizacja i zarządzanie sportem
  • trener osobisty
  • trener przygotowania motorycznego
  • sport osób niepełnosprawnych
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra. Wyposażony  będzie w profesjonalną wiedzę, przez co zyska przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego, sportu osób z niepełnosprawnością i zarządzania sportem. Absolwent tego kierunku może pracować jako trener w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach, jako trener osobisty, a także pracować jako specjalista ds. sportu w instytucjach samorządowych.