rekrutacja kierunek wf

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferowane są następujące specjalności*:
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Po ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności pedagogicznej, wychowawczej i menadżerskiej w zakresie wychowania fizycznego zarówno z osobami zdrowymi, jak i z dysfunkcjami, do kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz współpracy z ludźmi.

Absolwent może pracować w charakterze instruktora różnych dyscyplin sportowych i nauczyciela wychowania fizycznego, w szczególności w placówkach oświatowo-wychowawczych i organizacjach sportowych.