Konferencja naukowa

W imieniu organizatorów, Katedry Ekonomiki Turystyki i Informatyki AWF w Poznaniu oraz Katedry Filozofii i Socjologii UE Poznań, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Konferencję Naukową pt. "GOSPODARKA TURYSTYCZNA w XXI wieku - UWARUNKOWANIA ROZWOJU", która odbędzie się 20-21 września 2017 roku w Poznaniu. Termin zgłoszeń: do 15 kwietnia.

W załączeniu Kominikat nr 1 oraz karta zgłoszenia (w formacie docx i pdf).ERASMUS + SPORT

eu flag co funded posleftProjekt: Mini Recreation Olympic "RecreaOlympic"
Liderem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Okres realizacji: 01.05.16 – 30.04.17

Uczestnicy: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Wychowania Fizycznego, Masaryk University, Faculty of Sport Studies, Brno, Czechy; University of Presov, Faculty of Sport, Presov, Słowacja; Lithuanian Sports University in Kaunas, Kowno, Litwa; Institute of Sport Science, Department of Sport Pedagogy and Sport Sociology, Magdeburg, Niemcy; Gerlev Sports Academy P.E. & Playpark, Slagelse, Dania.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Materiały do przygotowania sylabusów dla zmodyfikowanego programu studiów

Zamieszczony poniżej formularz sylabusa w wersji uchwalonej przez Senat AWF w 2012 r. został uzupełniony o nazwę Wydziału i Kierunku oraz określenia do wyboru w tabeli 1 (Podstawowe informacje) W komórkach z tekstem wyróżnionym na niebiesko należy usunąć niepotrzebne słowa i zostawić tylko jedną opcję. Jako pomoc w wypełnianiu służyć może Instrukcja uchwalona przez Senat AWF w 2012 r. oraz przykład z prezentacji omawianej na zebraniu nauczycieli Wydziału z dodatkowymi komentarzami na żółtych notatkach. Status przedmiotu należy sprawdzić w planach studiów lub w wykazie przedmiotów -- gdzie podany jest również KOD przedmiotu do wpisania na karcie tytułowej sylabusa. Wykaz literatury na końcu sylabusa należy podawać w ujednoliconym zapisie według załączonego wzoru. Korzystać też trzeba z nowych Efektów Kształcenia dla kierunku, uchwalonych przez Senat AWF w 2015 r. i zamieszczonych poniżej.

Wypełnione formularze sylabusów prosimy przekazać do 10 maja br., na razie tylko w formie elektronicznej, wysyłając je na adres .

Formularz sylabusa -- Instrukcja -- Przykład

Efekty kształcenia 2015 -- Wykaz przedmiotów -- Zapis bibliograficzny

Plany studiów:

 1. Pierwszego stopnia
      Przedmioty ogólne
      Przedmioty dla specjalności
      Przedmioty do wyboru
 2. Drugiego stopnia
      Przedmioty ogólne
      Przedmioty dla specjalności
      Przedmioty do wyboru

Prezentacja platformy e-learningowej moodle 
mgr Andrzej Wołoszyn

Prezentacja towarzysząca wykładowi mgra Andrzeja Wołoszyna na temat działającej w naszej Uczelni platformy e-learningowej moodle i możliwości jej wykorzystania dostępna jest tutaj w formacie PDF.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody