Wydział Turystyki i Rekreacji

Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Sekretariat Dziekana
tel.: (61) 852 66 72 | (61) 835 53 12
fax: (61) 851 73 84