dziekan pluta www   Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. prof. AWF Beata Pluta

Absolwentka AWF w Poznaniu kierunku Rehabilitacji Ruchowej, profesor AWF zatrudniona w Uczelni od 1990 r. w Zakładzie Teorii Czasu Wolnego i Rekreacji (obecnie Katedra Rekreacji) na Wydziale Turystyki i Rekreacji, prodziekan ds. nauki i rozwoju w latach 2012-2016. Zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwinięciu problematyki poruszonej w dysertacji doktorskiej i pracy habilitacyjnej, wzbogaconej o głębsze doświadczenia z zakresu teorii zespołowych gier sportowych i rekreacyjnych, prakseologii gier, socjologii, teorii i metodyki rekreacji i dotyczy przede wszystkim wielopłaszczyznowej analizy zachowań lidera podczas rywalizacji w zespołowych grach sportowych.
     
prodziekan sniadek www   Prodziekan ds. studenckich
dr Joanna Śniadek

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik specjalności Obsługa ruchu turystycznego, prodziekan ds. studenckich (2012-2016) autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, członek zespołów opracowujących strategie rozwoju turystyki, m.in. dla Poznania oraz dla woj. Wielkopolskiego, ekspert w programach UE, członek Wielkopolskiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek (2006-2013), zainteresowania badawcze: zarządzanie kulturą fizyczną, turystyka seniorów, marketing w sporcie, polityka UE w zakresie sportu.
     
prodziekan buczkowska www   Prodziekan ds. studiów
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek

Absolwentka AWF w Poznaniu – kierunku Turystyka i Rekreacja, ukończyła też podyplomowe studium z zakresu wiedzy o kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UAM oraz Europejsko-Azjatycką Letnią Akademię Edukacji Międzykulturowej w Kuala Lumpur. Samodzielny pracownik naukowy, adiunkt i kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki Katedry Humanistycznych Podstaw Turystyki, od kilku lat kierownik specjalności Turystyka kulturowa z dziennikarstwem. W latach 2008-2016 koordynator wydziałowy Programu Erasmus. Od 2008 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”. Od 2017 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (PSTK),
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody