UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORÓW

Serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję doktorów
Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
która odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w auli AWF.
Będzie nam bardzo miło gościć w murach naszej Uczelni doktorów wraz z rodzinami
i gronem przyjaciół, zacne grono promotorów oraz pracowników Uczelni.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Prof. dr hab. Maciej Pawlak
z Radą WydziałuUchwała RW w sprawie powołania stałych komisji wydziałowych na kadencję 2016–2020 - [link] 
OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: