Zakład Biochemii

Budynek Główny, wejście "C" pok. 278, 279, 280, 282
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

www: biochemia.awf.poznan.pl
tel.: (61) 835 51 80
fax: (61) 835 51 88