Zakład Gimnastyki

Budynek obok Domu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego, pok. 101, 102, 106
ul. Św. Rocha 9
61-142 Poznań

e-mail:
www: zg.awf.poznan.pl
tel.: (61) 871 29 11