UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka

Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Program studiów na kierunku Dietetyka jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie umiał ocenić, skorygować i ułożyć dietę dla człowieka zdrowego i chorego oraz – ze względu na specyfikę Uczelni – człowieka aktywnego fizycznie, zarówno na poziomie  rekreacyjnym, jak i wysoce  profesjonalnym. Do  tego  celu, oprócz  wiedzy  i  umiejętności z zakresu zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz leczenia i wspomagania leczenia różnych jednostek chorobowych, zdobędzie także wiedzę z zakresu  prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie również dysponował szczegółową wiedzą odnośnie żywienia osób aktywnych fizycznie na różnych poziomach zaawansowania sportowego. W tym celu w programie studiów uwzględniono szczegółową wiedzę dotyczącą  dietoprofilaktyki  i dietoterapii, żywienia na różnych etapach ontogenezy, żywienia
w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii  przygotowania  potraw i posiłków, w tym  wegetariańskich i dietetycznych, oraz zasad obsługi konsumenta. Aby umożliwić absolwentowi niezależność zawodową, zostanie on  wyposażony w wiedzę odnośnie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych działających na terenie ośrodków i klubów sportowych, szpitali, hoteli, przedszkoli i szkół, domów pomocy społecznej, sanatoriów oraz w ośrodkach spa i w gabinetach odnowy biologicznej, a także w centrach rekreacyjnych, hotelach, zielonych szkołach.


Celem studiów na kierunku Dietetyka jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na współodpowiedzialność za sposób żywienia i stan odżywienia człowieka zdrowego i chorego oraz różnych grup osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych fizycznie,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy do poszanowania zasad etyki zawodowej oraz uregulowań prawnych obowiązujących zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i innych instytucji społecznych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą umożliwiającą bilansowanie diet dla każdego człowieka, w zależności od jego potrzeb, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia i na każdym poziomie aktywności fizycznej,
 • przygotowanie zarówno do działalności samodzielnej, jak i do współpracy z lekarzem, trenerem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, w zakresie korygowania sposobu żywienia, utrzymania właściwego stanu odżywienia, poprawy zdrowia i poprawy wyników sportowych,
 • nabycie umiejętności oceny stanu odżywienia.
Po drugim roku student wybiera jeden z modułów specjalnościowych:
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia,
 • Dietetyka sportowa.

Praktyki

Studenci kierunku Dietetyka, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia, odbywają następujące praktyki:
 • praktyka z technologii potraw w wymiarze 70 godzin po I semestrze,
 • praktyka wstępna w szpitalu w wymiarze 105 godzin po II semestrze,
 • praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych w wymiarze 105 godzin po III semestrze,
 • praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddział szpitalny, kuchnia ogólna  lub dział żywienia) w wymiarze 140 godzin po IV semestrze,
 • praktyka w szpitalu dziecięcym (oddział szpitalny, kuchnia ogólna i niemowlęca lub dział żywienia) w wymiarze 105 godzin – V semestr,
 • praktyka w domu opieki społecznej (dom pomocy społecznej, hospicjum, dom spokojnej starości, zakład opieki zdrowotnej) w wymiarze 70 godzin – V semestr,
 • praktyka w jednostce leczniczej lub dziale żywienia (dla specjalności Dietoprofilaktyka i Dietoterapia) lub praktyka w klubach sportowych, ośrodkach typu Spa&Wellnes (dla specjalności Dietetyka sportowa) w wymiarze 105 godzin – VI semestr.