UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Neurobiologia

Jest to kierunek interdyscyplinarny prowadzony wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności. Choć obecnie umiejscawia się na styku wielu obszarów kształcenia, to jej rzeczywiste korzenie wywodzą się z pogranicza trzech obszarów kształcenia w zakresie: (a) nauk przyrodniczych, (b) nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także (c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Tak więc zagadnieniami, które decydują o odrębności proponowanego kierunku kształcenia są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji życia, ale silnie zakorzenione w podłożu biologicznym. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości budowy i funkcji układu nerwowego we wszystkich jego formach, zarówno współcześnie występujących, jak i rozwijających się w toku ewolucji u różnych grup zwierząt. Ten właśnie wymóg decyduje o umiejscowieniu neurobiologii jako kierunku międzyobszarowego. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, program studiów na kierunku Neurobiologia jest zdominowany przez zajęcia prowadzące do wykształcenia najistotniejszych umiejętności doświadczalnych i praktycznych.

Kształcenie na kierunku Neurobiologia obejmuje wyłącznie studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra).


Sylwetka absolwenta

Absolwent ma rozbudowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu neurobiologii obejmującą wiadomości o strukturze i działaniu mózgu i innych elementów układu nerwowego różnych grup zwierząt oraz człowieka. Dysponuje wiedzą, która umożliwia  mu  analizowanie  funkcjonowania  układu   nerwowego  w  różnych aspektach: od  molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy, a na behawioralnym kończąc. Zna molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

Absolwent umie zaplanować użycie i praktycznie zastosować zaawansowane metody i techniki, w tym zwierzęce organizmy modelowe, dzięki którym może zrealizować własny projekt badawczy z zakresu neurobiologii. Potrafi wnikliwie analizować i interpretować zebrane wyniki badań empirycznych własnych, jak również opisanych w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych, związanych z różnymi obszarami neurobiologii. Potrafi prezentować wyniki własnych badań i krytycznie o nich dyskutować. Absolwent wykazuje pomysłowość i inicjatywę w podejmowaniu działań prowadzących do rozwiązania postawionych przed nim problemów badawczych.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich, w szczególności w zakresie neurobiologii, a także podjęcia pracy zawodowej wymagającej znajomości funkcjonowania układu nerwowego. Zdobyta przez niego wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwiają mu podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.