UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Taniec w Kulturze Fizycznej

Kształcenie na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Program studiów na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Taniec w Kulturze Fizycznej jest integralną częścią obszaru nauk o kulturze fizycznej. Jako działanie przede wszystkim fizyczne, a w dalszej kolejności społeczne, kulturowe, psychologiczne (Wycichowska-Gogołek 2013) jest zespoleniem  treningu  ruchu  tanecznego (sprawności  fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, samoświadomość) i rozszerzaniem form osobistej kreacji oraz ekspresji. Jest przejawem kultury związanej z określonym środowiskiem i funkcją, zwykle do utworu muzycznego skomponowanego zasadniczo (lub choćby tylko formalnie) w celu wykonania tańca. Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu takich jak: taniec sportowy, łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne, gimnastyka artystyczna. Taniec jest zaliczany również do ćwiczeń fizycznych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. Taniec i ruch może być wykorzystany w procesie terapeutycznym (choreoterapia).

Taniec w Kulturze Fizycznej czerpie wiedzę zarówno z nauk o kulturze fizycznej: głównie z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii, sterowania ruchem, antropomotoryki, teorii wychowania fizycznego, kinezjologii, teorii sportu, a także różnych form aktywności fizycznej, jak i z obszaru sztuk muzycznych: kompozycja, technika, wiedza o tańcu, repertuar i inne. Wiedza z zakresu nauk behawioralnych i społecznych wyjaśnia podstawy złożoności czynników psychologicznych i społecznych wpływających na tancerza oraz sposoby wykorzystania psychologii, jako źródła informacji potrzebnych dla zrozumienia pracy w zespole artystycznym. Wiedza ta obejmuje także wybrane elementy teorii komunikacji interpersonalnej istotne z punktu widzenia kompetentnej i efektywnej praktyki, dotyczącej interakcji z widzem, współpracownikami, przełożonymi, opiekunami i innymi pracownikami teatru oraz teorii uczenia się.


Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie umiał zaprojektować, wykonać oraz poprowadzić prace zespołu wykonującego profesjonalne dzieło sceniczne. Dodatkowo będzie posiadał kompetencje wynikające z ukończonej specjalności czyli uprawnienia do nauczania przedmiotu taniec lub uprawnienia do terapii tańcem i ruchem.

Celem studiów Taniec w Kulturze Fizycznej jest przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do realizacji ról w nowoczesnym teatrze tańca i innych instytucjach, ośrodkach kultury oraz placówkach oświatowych i zdrowotnych. Ponadto, zgodnie ze zdobytą wiedzą  i  umiejętnościami  uzyskanymi podczas studiów, będą także przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączących ze sobą wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i pracę z głosem).

Po ukończeniu 3-letnich studiów na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
  • tancerza w instytucjach taneczno-muzycznych,
  • artystycznych w zakresie tańca,
  • animatora czasu wolnego w zakresie tańca,
  • zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności artystycznej.
Dodatkowo w przypadku wyboru specjalności:
  • Nauczyciel tańca, absolwent będzie mógł prowadzić zajęcia z tańca: w nauczaniu zintegrowanym w klasach 0-3 oraz w nauczaniu podstawowym w ramach czwartej godziny lekcji wychowania fizycznego w klasach 4-6,
  • Tancerz terapeuta, absolwent będzie mógł prowadzić zajęcia z terapii tańcem i ruchem np. w ośrodkach  opieki  społecznej,  w ośrodkach kultury. Zostanie  przygotowany  do  pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.