Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów

Hala Sportowa
ul. Chwiałkowskiego 38
61-553 Poznań

e-mail:
www: sportyrozne.awf.poznan.pl
tel.: (61) 833 36 71
 • dr Jarosław Gabryelski asystent, p.o. kierownika zakładu

  Telefon: (61) 833 36 71
 • dr Helena Elegańczyk-Kot starszy wykładowca

  Telefon: (61) 833 36 71
 • dr Jacek Tarnas instruktor

  Telefon: (61) 833 36 71
 • dr Leszek Kostański starszy wykładowca

  Telefon: (61) 833 36 71
 • dr Paweł Przybylski starszy wykładowca

  Telefon: (61) 833 36 71
 • mgr Mikołaj Marciniak instruktor

  Telefon: (61) 833 36 71