UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Dziekana WFSiR

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2010 1 29 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2010/2011
2011 5 7 października powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniuna rok akademicki 2011/2012
2011 6 7 października wykazu przepracowanych godzin dydaktycznych oraz ruchu studenckiego w Katedrach/Zakładach
2012 1 2 stycznia powołania wydziałowych zespołów do opracowania Ram Kawlifikacyjnych
2012 2 2 stycznia przyjęcia regulamin dotyczącego kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale WFSiR
-
Załącznik
Aneks nr 1/13
2012 3 24 stycznia trybu odbywania i zaliczania częściowych studiów/praktyk w ramach zagranicznych wyjazdów stypendialnych
na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2012 4 2 kwietnia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2012/2013
2012 5 28 maja obligatoryjnych obozów letnich w Chycinie dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR, oraz III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport, realizowanego w ramach projektu "Kapitał Ludzki" w roku akademickim 2011/2012
2012 6 7 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale WFSiR na rok akademicki 2012/13
2012 7 6 grudnia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2012/2013
2013 1 11 marca powołania zespołu do opracowania programu nauczania na specjalności „bezpieczeństwo/obrona"
2013 2 18 marca przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej
2013 3 19 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickiego 2013/2014
2013 4 30 kwietnia przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich przeprowadzanych poza Wydziałem WFSiR AWF w Poznaniu
2013 5 29 kwietnia obligatoryjnych obozów letnich w Chycinie dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR w roku akademickim 2012/2013
2013 6 5 czerwca harmonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
2013 7 19 czerwca powołania Wydziałowej Komisji do oceny sprawności fizycznej kwalifikującej na kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalność 'Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych' w roku akademickim 2013/2014
2013 8 14 października Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale WFSiR w roku akademickim 2013/2014
2014 1 17 stycznia realizacji dydaktyki prowadzonej na wszystkich obozach objętych programami studiów realizowanych na Wydziale WFSiR AWF w Poznaniu
2014 2 23 stycznia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2013/2014
2014 3 19 marca procedury zapisu na proseminaria dyplomowe i seminaria magisterskie oraz przydziału prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2014 4 23 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/2015
2014 5 28 maja powołania Wydziałowej Komisji do oceny sprawności fizycznej kwalifikującej na kierunek WF specjalność WF w grupach dyspozycyjnych na rok akademicki 2013/2014
2014 6 6 czerwca obligatoryjnych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów wydziału WFSiR w roku akademickim 2013/2014
2014 7 9 czerwca hormonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
2014 8 27 sierpnia egzaminów wstępnych na studia II stopnia w roku akad. 2014/2015
2014 9 22 września przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2014 10 30 września powołaniu Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2014/2015
2015 1 22 stycznia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2014/2015
2015 2 27 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/2016
2015 3 11 maja realizowania zajęć obligatoryjnych z planu studiów podczas obligatoryjnego obozu letniego w Ośrodku Dydaktyczno - Socjalnym w Chycinie
2015 4 3 czerwca harmonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 5 22 czerwca obligatoryjnych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akad. 2014/2015
2015 6 1 września egzaminów wstępnych na studia II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 7 3 września egzaminów wstępnych na studia II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 8 5 października przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2015 9 6 października powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 10 15 grudnia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2015/2016
2016 1 17 marca dotyczące sposobu archiwizowania dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia
2016 2 8 kwietnia obozów wędrownych pieszych w roku akademickim 2015/2016
2016 3 12 kwietnia dotyczące powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2016/2017
2016 4 30 maja obligatoryjnych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akademickim 2015/2016
2016 5 1 września  powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017
-
Aneks nr 1/16
2016 6 15 listopada powołania Wydziałowej Komisji Programowej Studium Doktoranckiego 
2016 7 9 grudnia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2016/17
2017 1 25 stycznia obligatoryjnego obozu zimowego (kondycyjnego) dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych
2017 2 7 lutego przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2017 3 15 lutego terminów zaliczeń i egzaminów oraz wpisów ocen w sesji zimowej roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2017 4 29 marca powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialności za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/17
2017 5 29 marca obozu wędrownego pieszego dla studentów kierunku Sport II roku drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
2017 6 8 maja dotyczące obligatoryjnego obozu letniego dla studentów I stopnia studiów kierunku Fizjoterapia cz. B w roku akademickim 2016/2017
2017 7 23 maja obozu letniego dla studentów I roku drugiego stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych w roku akademickim 2016/2017
2017 8 23 maja obowiązkowych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akademickim 2016/2017
-
Aneks nr 1/17
Aneks nr 2/17
2017 9 2 sierpnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przyjmującej kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
2017 10 8 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
2017 13 - obowiązkowych obozów zimowych oraz specjalizacji narciarskiej i snowboardowej w roku akademickim 2017/2018