Zakład Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych

Hala Sportowa, I piętro pok. 108-116
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

e-mail:
tel.: (61) 835 53 00