Informacja:

Przypadki dotyczące podejrzenia bądź zachorowania na COVID-19 należy zgłaszać do JM Rektora na adres: covid@awf.poznan.pl

Dodane 20.10.2021 r.:

Film prezentujący zasady bezpieczeństwa na terenie AWF w Poznaniu:Dodane 13.10.2021 r.:

Zarządzenie Rektora nr 69/2021 w sprawie organizacji pracy i nauki w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19Dodane 30.04.2021 r.:

Aneks nr 5/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.Dodane 29.03.2021 r.:

Aneks nr 4/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19. Dodane 22.03.2021 r.:

Komunikat Rektora w sprawie dokonania przeglądów harmonogramów pracyDodane 05.03.2021 r.:

Jak zachowywać się na zajęciach online – rekomendacje Rady Programowej i Zespołu DziekańskiegoDodane 01.03.2021 r.:

– Aneks nr 2/2021 do zarządzenia Rektora nr 76/2020 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Dodane 23.02.2021 r.:

– Aneks nr 3/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19. 


Dodane 25.01.2021 r.:

– Aneks nr 2/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.

– Aneks nr 1/2020 do zarządzenia nr 76/2020 Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Dodane 18.12.2020 r.:

– Zarządzenie Rektora nr 76/2020 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Aneks nr 1/2020 do zarządzenia nr 59/2020 Rektora w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.


Dodane 30.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 68/2020 w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu oraz Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp. w warunkach zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2


Dodane 25.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 67/2020 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Dodane 12.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 61/2020 w sprawie zamknięcia dla użytkowników stacjonarnych Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu oraz Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2


Dodane 06.11.2020 r.:

Aneks nr 1/2020 do zarządzenia nr 55/2020 Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Dodane 03.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19


Dodane 23.10.2020 r.:

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 23.10.2020 r. w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Dodane 21.10.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 52/2020 w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19Dodane 21.10.2020 r. (aktualizowane 05.11.2020 r.):

  • Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego
  • Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu uzyskania zasiłku chorobowego


Dodane 15.10.2020 r.:

Film prezentujący zasady bezpieczeństwa na terenie AWF w Poznaniu:Dodane 09.10.2020 r.:

Kliknij, by powiększyć.


Dodane 23.09.2020 r.:

– Zarządzenie Rektora nr 49/2020 z 22 września 2020 r. wprowadzające dokument pn. „Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania na terenie lub w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w związku z obowiązującym stanem epidemicznym (SARS-CoV-2)”

– Załącznik do zarządzenia


Dodane 04.09.2020 r.: 

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19


Dodane 23.05.2020 r.:

– Zarządzenie Rektora nr 33/2020 w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19

– Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni


Dodane 26.04.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 27/2020 z 25 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2


Dodane 25.04.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 26/2020 z 25 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 25.04.2020 r.:

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 z 22 kwietnia 2020 r.


Dodane 10.04.2020 r.:

Aneks do zarządzenia nr 15/2020 Rektora z 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusaDodane 01.04.2020 r.:

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych spowodowanym zagrożeniem epidemią COVID-19 JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński wydał Zarządzenie dotyczące odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim w tym okresie. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu.Dodane 24.03.2020 r.:

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora z 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 24.03.2020 r.:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ORAZ WYSOCE ZAKAŹNE


Dodane 19.03.2020 r.:

PILNE – Komunikat Władz Uczelni dla Społeczności Akademickiej z dnia 19.03.2020 r.


Dodane 17.03.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 13/2020 z 17 marca w sprawie zmiany organizacji pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu


Dodane 17.03.2020 r.:

Zgodnie z aneksem do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zajęcia w Uczelni odwołane zostają do 25 marca włącznie. Szczegółowe informacje dostępne są w Aneksie.


Dodane 17.03.2020 r.:

Zgodnie z aneksem do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zajęcia w Uczelni odwołane zostają do 25 marca włącznie. Szczegółowe informacje dostępne są w Aneksie.


Dodane 16.03.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 12/2020 z 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu


Dodane 11.03.2020 r.:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 marca br. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 11 marca br. do 24 marca br. włącznie odwołane zostają zajęcia w Uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu.


Dodane 10.03.2020 r.:

Komunikat Rektora w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

Niepokojące sygnały dotyczące zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymagają systematycznej reakcji władz Uczelni, również poprzez uzupełnienie treści Komunikatu Rektora z dnia 5 marca 2020 r. W związku z powyższym Jego Magnificencja Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński wystosował do pracowników i studentów Uczelni komunikat, na podstawie którego:

1. Przewodniczący ciał kolegialnych Uczelni (Rady Programowej i Naukowej, komisji stałych i powołanych dla załatwienia konkretnych spraw) zobowiązani są do zorganizowania ich prac z wykorzystaniem elektronicznych i telefonicznych środków łączności, a przy braku takich możliwości – przełożenie posiedzeń na terminy późniejsze.
2. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do korzystania z możliwości realizacji programów studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zobowiązani są też do organizowania zajęć w ramach danego przedmiotu w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt studentów.
3. Zabronione jest organizowanie spotkań, zebrań i imprez, które nie są związane bezpośrednio z dydaktyką lub zapewnieniem właściwego funkcjonowania Uczelni. W tych sprawach decyzje podejmują również osoby, o których mowa w „Instrukcji postępowania w sprawach organizacji imprez na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu”, przy uwzględnieniu wprowadzonych obostrzeń.
4. Do odwołania zawieszona została realizacja zajęć klinicznych, a jednocześnie studenci udający się na praktyki do szkół zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie ochrony epidemiologicznej wprowadzanych na bieżąco przez kierownictwo tych placówek.

W związku z tą wyjątkową sytuacją wszyscy pracownicy i studenci proszeni są o dyscyplinę i przestrzeganie wewnętrznych zaleceń Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, jak też decyzji organów państwowych. Proszeni są również o śledzenie treści komunikatów dotyczących tej problematyki, a w tym komunikatów Rektora.


Dodane 05.03.2020 r.:

Komunikat Rektora w związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym obecnością SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

W związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym obecnością SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego Jego Magnificencja Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński wystosował do pracowników i studentów Uczelni komunikat, na podstawie którego:

1. Zawieszone do odwołania zostały wszelkie wyjazdy służbowe studentów i pracowników AWF w Poznaniu do rejonów objętych największym zagrożeniem epidemiologicznym – w tym Azji Wschodniej, Iranu oraz Włoch.
2. Studenci i pracownicy Uczelni oraz sportowcy powracający z rejonów objętych zagrożeniem epidemiologicznym proszeni są o powstrzymanie się od uczestnictwa w zajęciach przez 14 dni po powrocie, z uwzględnieniem możliwości udania się na badania diagnostyczne na obecność SARS-CoV-2.
3. Zaleca się, w miarę możliwości, zmianę terminów spotkań naukowych i konferencji organizowanych na terenie Uczelni – celem ograniczenia kontaktów do niezbędnego minimum.
4. W przypadku podejrzenia wystąpienia SARS-CoV-2 zaleca się natychmiastowy kontakt telefoniczny z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania instrukcji postępowania.
5. Zaleca się także monitorowanie na bieżąco ogłoszeń służb odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – za pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów.

Przydatne adresy:
Główny Inspektorat Sanitarny: komunikat dla podróżujących [link]
Główny Inspektorat Sanitarny: informacja dla uczelni wyższych [link]
Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć? [link]
Informacja MSZ w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa [link]
Komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [link]
WHO: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak [link]
UPDATE ON CORONAVIRUS SITUATION [link]