REGULAMINY:

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów [pdf]

Regulamin Studiów [pdf]

Zarządzenie Rektora 40/22 dot. opłat za studia podyplomowe na rok akademicki 2022/23 [pdf]  

UMOWA O NAUKĘ [pdf]
 

PRAKTYKI:

STUDIA PODYPLOMOWE:

Skierowanie na praktyki [pdf]

Zgoda na odbycie praktyk [pdf]

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [pdf]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [pdf]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Rekreacji Ruchowej AWF [pdf]

Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie / Warsztat / pozostałe kursy [pdf]

Do wydruku dla Sluchacza/Kursanta: Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]
 

DRUKI WYMAGANE PRZY REKRUTACJI:

Oświadczenie o niekaralności [pdf]

Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za KURSY)
[pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za STUDIA PODYPL.) [pdf]Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie/studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

Podstawy prawne oświadczenia:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 poz. 829) 

http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000829
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100820537

 

POZOSTAŁE DRUKI:

Prośba o rozłożenie płatności na raty (za studia podyplomowe) [pdf]

 

FAKTURA VAT:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.106b i 106i) uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, do 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.
 

Studia podyplomowe:

Wniosek o wystawienie faktury należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Nauczania - Sprawy Finansowe Studenta:
- telefonicznie: 61 835 51 22
- listownie: na adres: 
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

- lub osobiście: pokój nr 107, Nowy Budynek Dydaktyczny.

Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłątę za studia: [pdf]

 

Kursy i szkolenia:

Prośbę o wystawienie faktury za kurs proszę zgłaszać w max. do 7 dni od dokonania wpłaty do Kwestury AWF telefonicznie 61 8355 044, lub listownie na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kwestura
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

             
Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę za kurs: [doc]

 

UPRAWNIENIA:

WZORY UPRAWNIEŃ [pdf]

 

ANKIETY:


Ankieta dla absolwentów studiów podyplomowych i kursów: [link]

 

INSTRUKCJE OBSŁUGI PLATFORM: DYSK GOOGLE, SKYPE, ZOOM:

Udostępniamy instrukcje: "dla nauczyciela" i "dla słuchacza", gdzie znajdą Państwo informację, jak poruszać się na proponowanych platformach:
 
Dysk Google - udostępnianie plików na dysku w chmurze,
Skype - prowadzenie rozmów wideo i konwersacji grupowych,
Zoom - możliwość prowadzenia rozmowy wideo do 100 osób, konwersacje grupowe oraz udostępnianie ekranu komputera.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORM DLA NAUCZYCIELA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORM DLA SŁUCHACZA

 

MS TEAMS - INSTRUKCJE:

MS TEAMS - INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY

MS TEAMS - INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELI

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl