Planowane uruchomienia kierunków studiów podyplomowych - semestr wiosenny 2021/2022:

Planowane uruchomienia kursów - semestr wiosenny 2021/2022:

1.) Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy i pracujących 45+
[Więcej informacji]_______________________________________________________________________

 


2.) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
[Więcej informacji] 

 
 

Aby zapisać się na kurs należy przesłać na naszego maila : wybrany kurs, imię, nazwisko, numer telefonu. 
Następnie prosimy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy. Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć w momencie otrzymania informacji od nas o planowanym uruchomieniu kursu.

 
1. Zapoznaj się z ofertą i wybierz dyscyplinę kursu / szkolenie, która Cię interesuje.

2. Napisz do nas maila na adres  podając wybrany kurs / szkolenie, imię, nazwisko i numer telefonu. Następnie prześlij listem poleconym formularz zgłoszeniowy na adres: Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
 
3. Czekaj na mail lub kontakt telefoniczny z informacją o uruchomieniu kursu / szkolenia. W momencie uzbierania grupy na daną dyscyplinę - CDKiS rozsyła zapytanie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa, w celu zweryfikowania ostatecznej liczebności grupy. 

4. Gdy otrzymasz informację o uruchomieniu kursu, prześlij wymagane dokumenty do biura CDKiS listem poleconym na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

5. Jeżeli grupa będzie liczyła wymagane minimum, wówczas otrzymasz maila z informacją o wyznaczonym terminie I spotkania wraz z informacją dotyczącą wpłat. Potwierdzenie wpłaty prześlij na

Wszystkie najnowsze plany zajęć i harmonogramy zjazdów znajdziesz na "Plany zajęć".

 

UWAGA: 

Prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów w formie papierowej (oryginały dokumentów) zg. z informacjami w zakładce "Wymagane dokumenty".

Oryginały dokumentów prosimy wysłać drogą pocztową na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

 

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe należy przesłać na naszego maila : wybrany kierunek, imię, nazwisko i numer telefonu.
Następnie prosimy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy. Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć w momencie otrzymania informacji od nas o planowanym uruchomieniu studiów.

 
1. Zapoznaj się z ofertą i wybierz kierunek studiów podyplomowych jaki Cię interesuje.
 
2. Napisz do nas maila na adres  podając wybrany kierunek studiów podyplomowych, imię, nazwisko i numer telefonu. Następnie prześlij listem poleconym formularz zgłoszeniowy na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

3. Czekaj na mail lub kontakt telefoniczny z informacją o uruchomieniu kierunku. W momencie uzbierania grupy na dany kierunek - CDKS rozsyła zapytanie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa, w celu zweryfikowania ostatecznej liczebności grupy. Prześlij wymagane dokumenty do biura CDKiS listem poleconym na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

4. Jeżeli grupa będzie liczyła wymagane minimum, wówczas otrzymasz maila z informacją o wyznaczonym terminie I spotkania wraz z informacjami organizacyjnymi. 

5. Na pierwszym spotkaniu podpisujesz umowę i otrzymujesz indywidualny numer konta aby opłacić studia.

 

Wszystkie najnowsze plany zajęć i harmonogramy zjazdów znajdziesz na "Plany zajęć".

 

 

 

UWAGA: 

Prosimy składać dokumenty zgłoszeniowe w formie papierowej (oryginały dokumentów) zg. z informacjami w zakładce "Wymagane dokumenty".

Oryginały dokumentów prosimy wysłać drogą pocztową na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań
Nowy Budynek Dydaktyczny AWF, I piętro, pokój 130  (nowa lokalizacja biura od dnia 27.01.2021 r.)

www: www.awf.poznan.pl/cdks
e-mail:

 

Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Mgr Joanna Strojna 
 


tel.:  61 8 35 50 92

 

OBSŁUGA STUDENTÓW:

Obsługa w biurze tylko w braku możliwości załatwienia sprawy telefonicznie lub mailowo, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.

W dniu 25.05.2022r. biuro CDKS będzie nieczynne.

Zgłoszenia na studia podyplomowe i kursy przyjmowane są obecnie drogą mailową: .p l lub pocztową.

UWAGA: Instrukcje dot. obwoiązującego reżimu sanitarnego na Uczelni (prosimy o zapoznanie się): 
https://www.awf.poznan.pl/pl/covid19
https://www.awf.poznan.pl/files/videos/COVID.mp4

KURSY INSTRUKTORA SPORTU 2021/22:
KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF, PŁYWANIE
Rozpoczęcie: 30.01.2022r. Miejsce odbywania zajęć: Pływalnia AWF, ul. Droga Dębińska, s. 219
Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, I zjazd, plan zajęć 30.01.2022r. [pobierz]
Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, II zjazd, plan zajęć 12-13.02.2022r. [pobierz]
Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, III zjazd, plan zajęć 26-27.02.2022r. [pobierz]
Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, IV zjazd, plan zajęć 12-13.03.2022r. [pobierz]
Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, V zjazd, plan zajęć 19-20.03.2022r. [pobierz]
Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, VI zjazd, plan zajęć 2-3.04.2022r. [pobierz]  

Kurs Instruktora Sportu AWF, PŁYWANIE, VII zjazd, plan zajęć EGZAMIN 10.04.2022r. [pobierz]
Terminarz zjazdów: [pobierz]

CZĘŚĆ OGÓLNA KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF
Rozpoczęcie: 4-5.12.2021r., Start: 4.12.21r. (sobota), godz. 8.15 zdalnie MS Teams
Zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym

PLAN ZAJĘĆ  [pobierz]  UWAGA!: zmiana w planie trybu zajeć na zdalny w dn. 9.01.22r.
Egzamin zaliczający w dn. 15.01.2022r. w g. 10-12 - Platforma TEAMS online

KURSY INSTRUKTORA SPORTU 2020/21:

KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF, HOKEJ NA TRAWIE
Rozpoczęcie: 17.05.2021r. (zdalnie)
Harmonogram spotkań zdalnych:
17.05 - godz. 19.00 (2 godz.)
24.05 - godz. 18.00 (3 godz.)
31.05 - 
godz. 18.00 (3 godz.)
07.06 - godz. 18.00 (3 godz.)
14.06 - godz. 18.00 (3 godz.)
21.06 - godz. 18.00 (3 godz.)
28.06 - godz. 18.00 (3 godz.)

Harmonogram zajęć na boisku AWF:
03.07 - godz. 17:00 - 21:00
04.07 - godz. 09:00 - 14:00
31.07 - godz. 12:00 - 18:00
01.08 - godz. 09:00 - 14:00
23.10 - godz. 12:00 - 18:00 (boisko AWF/ sala wykładowa 104 w Hali sportowo-dydaktycznej AWF)
24.10 - godz. 09:00 - 14:00 (boisko AWF/ sala wykładowa 104 w Hali sportowo-dydaktycznej AWF)

 

Aby zapisać się na kurs należy przesłać na naszego maila : wybrany kurs, imię, nazwisko, numer telefonu. 
Następnie prosimy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy. Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć w momencie otrzymania informacji od nas o planowanym uruchomieniu kursu.

KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............". Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno być w formacie JPG.
5.) 
Okazanie dowodu osobistego
6.) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
7.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
8.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]


Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie.[doc]
 

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF z dyscypliny;...............". Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno być w formacie JPG.
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Okazanie dowodu osobistego

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

 

POZOSTAŁE KURSY I SZKOLENIA / WARSZTATY:


1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Okazanie dowodu osobistego

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]
 

Uwaga: obecni studenci AWF, uczestniczący w Kursach CDKS powinni przedłożyć następujące dokumenty:


1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie,
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnej legitymacji studenckiej AWF,
3.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego.

 

Dokładny wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie wybranego kursu w zakładce: "Oferta edukacyjna - Szkolenia".

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail:

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Nowy Budynek Dydaktyczny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 130.

Obsługa słuchaczy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00

 

INFORMACJA:

Osoby, które dopełniły formalności związanych z oficjalnym zgłoszeniem  zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą mailową lub telefonicznie.

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursów.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia prowadzi rekrutację na Kursy przez cały rok.
Termin uruchomienia dyscyplin zależy od liczebności grup. Dostępna jest oferta kursów instruktorskich z wielu dyscyplin sportu. Tryb oraz terminy zajęć dopasowujemy do grup danej specjalizacji i oczekiwań i możliwości Kursantów.

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe należy przesłać na naszego maila : wybrany kierunek, imię, nazwisko i numer telefonu.
Następnie prosimy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy. Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć w momencie otrzymania informacji od nas o planowanym uruchomieniu studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [pdf]
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm) lub dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem, w przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG,
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
[pdf] 
(dot. wybranych Kierunków, zaznaczono w opisach, np. Trener, Trenera Personalnego, Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness oraz Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej)
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego
 [pdf]
6.) Okazanie dowodu osobistego
7.) Oświadczenie o niekaralności [pdf]  (wymagane WYŁĄCZNIE w przypadku kierunków o profilu trenerskim)

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

Dokładny wykaz wymaganych dokumentów na wybrany kierunek znajduje się na stronie kierunku w zakładce: "Oferta edukacyjna - Studia podyplomowe".

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Nowy Budynek Dydaktyczny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 130.

Obsługa słuchaczy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00

 

INFORMACJA:

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Studiów Podyplomowych.

 

 

 

Regulaminy do pobrania znajdują się w zakładce: Pliki do pobrania [czytaj więcej...]

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY:

1.    Na studia podyplomowe lub kursy może być przyjęta osoba spełniająca kryteria określone obowiązującymi w danym zakresie przepisami.
2.    Rekrutację przeprowadza Centrum, które też określa jej zasady.
3.    Kierownik Centrum podaje do publicznej wiadomości warunki rekrutacji na studia podyplomowe lub kursy.

4.    Kandydat składa wymagane dokumenty w biurze Centrum. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW:

I.

1.   Uczestnik szkoleń otrzymuje kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną wg wzoru opracowanego przez Centrum.
2.   Uczestnik szkoleń powinien być poinformowany przez Centrum o warunkach uczestnictwa   i ukończenia studiów podyplomowych lub kursu.
3.   Uczestnik szkoleń jest zobowiązany do uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
4.   Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się skalę ocen obowiązującą w Uczelni.
5.   Uczestnik studiów podyplomowych i kursów może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu szkoleń. Zaświadczenie podpisane przez pracownika Centrum wydaje biuro Centrum.
6.   Absolwent studiów podyplomowych lub kursu otrzymuje dokument ukończenia, wg wzoru określonego odrębnymi przepisami, po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Uczelni.
7.   Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów, będący absolwentami Uczelni, mogą ubiegać się o przepisanie oceny z indeksu w przypadku, gdy programy danego przedmiotu pokrywają się. Decyzje podejmuje prowadzący przedmiot na studiach podyplomowych lub kursach.
8.   Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do końca sesji poprawkowej, zgodnie z obowiązującym podziałem roku akademickiego w Uczelni, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów zaliczeń lub egzaminów.
9.   Okresem zaliczeniowym jest semestr, którego organizację i tryb zaliczenia ustala kierownik Centrum.
10.  Zaliczenia przedmiotu dokonuje osoba prowadząca zajęcia, dokumentując je wpisem oceny do karty zaliczeń. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie, słuchaczowi przysługuje prawo przystąpienia do zaliczenia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przedmiot.
11.  Szczegółowe unormowania w zakresie egzaminów i zaliczeń określa Regulamin Studiów Uczelni.

 

II.

1.    Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów są zobowiązani do uiszczenia opłaty i przedstawienia dowodu wpłaty w Centrum terminie ustalonym przez kierownika Centrum. Brak uiszczenia opłaty traktowany jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
2.    W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych i kursów w terminie do czternastu dni od rozpoczęcia zajęć, uczestnikowi przysługuje zwrot 80% wniesionej opłaty. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot części wpłaty należy złożyć na piśmie w biurze Centrum wraz z oryginałem wpłaty. Kierownik Centrum podejmuje decyzję w terminie czternastu dni.
3.    W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych lub kursów po terminie czternastu dni od planowanego rozpoczęcia zajęć, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
4.    Osoba, która przerwała szkolenie, może je wznowić tylko w następnej edycji. Warunki wznowienia studiów podyplomowych lub kursu określa kierownik Centrum, podejmując stosowną decyzję.
5.    Wysokość opłat nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. Jedynie w szczególnych przypadkach (skokowy spadek wartości złotego, wprowadzenie nowych przepisów zwiększających drastycznie koszty organizacji studiów), rektor może podjąć decyzję o zwiększeniu opłaty, nie więcej niż o 10%.
6.    Warunkiem przystąpienia do końcowej sesji egzaminacyjnej jest uiszczenie całej opłaty.
7.    W przypadku naruszenia harmonogramu opłat, o których mowa w ust. 1, Uczelnia może naliczyć ustawowe odsetki.

 

INFORMACJA:

PIERWSZEJ WPŁATY ZA KURS / STUDIA PODYPLOMOWE NALEŻY DOKONAĆ DOPIERO PO UZYSKANIU INFORMACJI (DROGĄ MAILOWĄ) O URUCHOMIENIU DANEGO KIERUNKU (KURSU / STUDIÓW PODYPLOMOWYCH)

 

OPŁATY:


Standardowe opłaty za Kurs Instruktora Sportu AWF:

-cz. ogólna (teoretyczna) - 500 zł.
-cz. specjalistyczna (część praktyczna + teoretyczna z dyscypliny kierunkowej) - 1200 zł.

                                                                                                                                                          


Standardowe opłaty za Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

-Kurs  składa się z część praktycznej dyscypliny kierunkowej i elementy teoretyczne - 1400 zł.

                                                                                                                                                           


Opłata za wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktora 45 zł.
Opłata za instruktorską legitymację (platik) 17 zł.

                                                                                                                                                          

Stopień Trenera AWF z wybranej Dyscypliny realizowany jest w trybie Studiów Podyplomowych - 1600 zł/semestr (2 semestry/250h)
                                                                                                                                                          

 

Ceny kursów SAF AQUA:

Nazwa szkoleniaCenaCena AWF
SAF AQUA® Basic600,00 zł550,00 zł
SAF AQUA Drums Vibes®700,00 zł650,00 zł
SAF AQUA® Pregnancy600,00 zł550,00 zł
SAF AQUA® Training600,00 zł550,00 zł
SAF AQUA® Kids400,00 zł350,00 zł
SAF AQUA® Board550,00 zł500,00 zł
Acquapole® Tone700,00 zł650,00 zł
Acquapole® Boxing Bag700,00 zł650,00 zł
SAF AQUA® Baby Basic1 300,00 zł1 150,00 zł
SAF AQUA® Sports Training600,00 zł550,00 zł
SAF AQUA® Body Control600,00 zł550,00 zł
SAF AQUA® Personal Trainer I750,00 zł700,00 zł
SAF AQUA® Cycling700,00 zł650,00 zł
SAF AQUA® Basic600,00 zł550,00 zł
SAF AQUA Drums Vibes®700,00 zł650,00 zł


 

RATY:

Istnieje możliwość platności w dwóch równych ratach:
- I rata płatna przed rozpoczęciem kursu,
- II rata płatna do momentu zakończenia kursu.

 

ZNIŻKI:

Przewidujemy zniżki dla:
1.) firm, instytucji - w przypadku grup zorganizowanych,
2.) dla studentów AWF Poznań.
Tworzymy nowe kierunki, również na zlecenie instytucji zewnętrznych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁAT:

Wpłat należy dokonywać po uzyskaniu informacji (drogą mailową) o uruchomieniu danego kursu - przelewem na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 
61-871 Poznań


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
86 1020 4027 0000 1902 1271 4947


Tytułem:  „nazwisko i imię słuchacza, nazwa kursu, cz. specjalistyczna / cz. ogólna"

 

FAKTURY:

Prośbę o wystawienie faktury za kurs proszę zgłaszać w max. do 7 dni od dokonania wpłaty do Kwestury AWF telefonicznie 61 8355 044, lub listownie na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kwestura
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Wniosek o wystawienie faktury: [doc]
 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.106b i 106i) uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, do 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.

 

REGULAMINY:

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów [pdf]

Regulamin Studiów [pdf]

Zarządzenie Rektora 37/20 dot. opłat za studia podyplomowe na rok akademicki 2020/21 [pdf]  

UMOWA O NAUKĘ [pdf]
 

PRAKTYKI:

STUDIA PODYPLOMOWE:

Skierowanie na praktyki [pdf]

Zgoda na odbycie praktyk [pdf]

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [pdf]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [pdf]

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Rekreacji Ruchowej AWF [pdf]

Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie / Warsztat / pozostałe kursy [pdf]

Do wydruku dla Sluchacza/Kursanta: Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]
 

DRUKI WYMAGANE PRZY REKRUTACJI:

Oświadczenie o niekaralności [pdf]

Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za KURSY)
[pdf]

Dodatkowe oświadczenie do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy płatności za STUDIA PODYPL.) [pdf]Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie/studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]

Podstawy prawne oświadczenia:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 poz. 829) 

http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000829
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100820537

 

POZOSTAŁE DRUKI:

Prośba o rozłożenie płatności na raty (za studia podyplomowe) [pdf]

 

FAKTURA VAT:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.106b i 106i) uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, do 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.
 

Studia podyplomowe:

Wniosek o wystawienie faktury należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Nauczania - Sprawy Finansowe Studenta:
- telefonicznie: 61 835 51 22
- listownie: na adres: 
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

- lub osobiście: pokój nr 107, Nowy Budynek Dydaktyczny.

Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłątę za studia: [pdf]

 

Kursy i szkolenia:

Prośbę o wystawienie faktury za kurs proszę zgłaszać w max. do 7 dni od dokonania wpłaty do Kwestury AWF telefonicznie 61 8355 044, lub listownie na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kwestura
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

             
Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę za kurs: [doc]

 

UPRAWNIENIA:

WZORY UPRAWNIEŃ [pdf]

 

ANKIETY:


Ankieta dla absolwentów studiów podyplomowych i kursów: [link]

 

INSTRUKCJE OBSŁUGI PLATFORM: DYSK GOOGLE, SKYPE, ZOOM:

Udostępniamy instrukcje: "dla nauczyciela" i "dla słuchacza", gdzie znajdą Państwo informację, jak poruszać się na proponowanych platformach:
 
Dysk Google - udostępnianie plików na dysku w chmurze,
Skype - prowadzenie rozmów wideo i konwersacji grupowych,
Zoom - możliwość prowadzenia rozmowy wideo do 100 osób, konwersacje grupowe oraz udostępnianie ekranu komputera.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORM DLA NAUCZYCIELA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORM DLA SŁUCHACZA

 

MS TEAMS - INSTRUKCJE:

MS TEAMS - INSTRUKCJA DLA SŁUCHACZY

MS TEAMS - INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELI


Kto może podjąć studia podyplomowe na AWF?
Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
                                                                                                                                         

Kto może podjąć studia podyplomowe o kierunku nauczycielskim?
Studia Podyplomowe o kierunku nauczycielskim przeznaczone są dla osób, które posiadają uprawnienia nauczycielskie/ pedagogiczne.

                                                                                                                                        

Jak często muszę zaglądać na stronę, aby dowiedzieć się o terminie rozpoczęcia zajęć?
Każda osoba, która złoży w CDKS komplet dokumentów, zostanie powiadomiona mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

                                                                                                                                       

Czy jako absolwent AWF jestem zwolniony z części ogólnej Kursu Instruktora Sportu AWF?
Z części ogólnej kursu zwolnieni są absolwenci kierunków Wychowanie Fizyczne oraz Sport.
                                                                                                                                       


Czy będąc absolwentem Studiów Podyplomowych Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli będę zwolniony z części ogólnej Kursu Instruktora Sportu?
Absolwenci Studiów Podyplomowych Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli zobowiązani są do uczestnictwa również w części ogólnej Kursu Instruktora Sportu.
                                                                                                                                       

Czy będąc studentem AWF uzyskam zniżkę na kursy?
Tak, jednak o szczegóły proszę pytać w biurze CDKS.
                                                                                                                                       

Czy dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście?
Można dostarczyć je osobiście do biura CDKiS, ale również można je wysłać pocztą, listem poleconym na adres CDKS.
                                                                                                                                       

Kiedy należy dokonać wpłaty za kurs?
Wpłatę należy uiścić przed rozpoczęciem kursu. Szczegółowe terminy otrzymujecie Państwo w mailu informującym o rozpoczęciu kursu i terminie pierwszych zajęć.
                                                                                                                                       

Czy jest pobierana zaliczka?
Ze względu na rekrutację ciągłą, nie pobieramy zaliczki przy składaniu dokumentów.
                                                                                                                                       

ROK AKADEMICKI 2021/22
STUDIA PODYPLOMOWE - PSYCHOLOGIA SPORTU
edycja 2021/22 - PLANOWANE ROZPOCZĘCIE: 06 listopada 2021 r. start: godz. 8:30 w Sali 210, II piętro Nowy Budynek Dydaktyczny AWF Spotkanie organizacyjne - zajęcia stacjonarne
Psychologia Sportu 21/22 od 06.11-12.12.2021r. [pobierz] 
Psychologia Sportu 21/22 -
15-16.01.2022r. [pobierz]
Psychologia Sportu 21/22 - 29-30.01.2022r. [pobierz]

Psychologia Sportu 21/22 - 12.02-10.04.2022r. [pobierz] zmiany w planie zajęć  
Psychologia Sportu 21/22 - 23-24.04.2022r. [pobierz] - zjazd w trybie online    
Psychologia Sportu 21/22 7.05-26.06.2022r. [pobierz]
 

STUDIA PODYPLOMOWE - WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI
edycja 2021/22 - ROZPOCZĘCIE: 6 listopada 2021, godz. 9.00 sala 226, II piętro, Nowy Budynek Dydaktyczny - zajęcia stacjonarne
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - 6-7.11.2021r.[pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - 20.11-19.12.2021r. [pobierz]

Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd V: 29.-30.01 [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd VI: 12-13.02.2022r.
[pobierz]

Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd VII: 26-27.02.2022r.[pobierz] uwaga:korekta planu
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd VIII: 12-13.03.2022r.[pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd IX: 26-27.03.2022r.[pobierz] 
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd X: 9-10.04.2022r.[pobierz]  
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd XI: 23-24.04.2022r.[pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd XII: 7-8.05.2022r.[pobierz]  
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 21/22 - Zjazd XIII: 21-22.05.2022r.[pobierz]
UWAGA w dniach:

21.05.22 tryb stacjonarny
22.05.22 tryb online MS TEAMS


Przewidywane terminy zjazdów 2022r.:
29-30.01
12-13.02
26-27.02
12-13.03
26-27.03 

09-10.04
23-24.04
07-08.05
21-22.05
04-05.06
18-19.06

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ I HOTELARSTWEM
edycja 2021/22 - ROZPOCZĘCIE: 13 listopada 2021r., start: godz. 9.00, w Sali 218, II piętro Nowy Budynek Dydaktyczny AWF - zajęcia stacjonarne
Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem 21/22 - 13.11-5.12.2021r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem 21/22 - CAŁY I SEMESTR [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem 21/22 - CAŁY II SEMESTR [pobierz]
HARMONOGRAM I SEMESTR:

13-14.11.2021 (stacjonarnie)
20-21.11.2021 (zdalnie)
04-05.12.2021 (stacjonarnie)
18-19.12.2021 (zdalnie)
08-09.01.2022 (stacjonarnie)
15-16.01.2022 (zdalnie)
22-23.01.2022 (zdalnie)
05-06.02.2022 (zdalnie)
19-20.02.2022 (stacjonarnie)
(więcej informacji wkrótce)

HARMONOGRAM II SEMESTR:
[pobierz]
 

ROK AKADEMICKI 2020/21

STUDIA PODYPLOMOWE - ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE
edycja  2020/21 - PLANOWANE ROZPOCZĘCIE: 17 kwietnia 2021 r. - rozpoczęcie zdalne MS Teams
I SEMESTR
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 20/21 - od 17.04-25.04.2021r. zdalnie [pobierz] 
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 20/21 - od 8.05-23.05.2021r. zdalnie [pobierz] 
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 20/21 od 12.06-20.06.2021r. zdalnie [pobierz] 
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 20/21 od 02.10-17.10.2021r. [pobierz] 
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 20/21 od 06.11-21.11.2021r. [pobierz] 
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 20/21 od 4.12-12.12.2021r. [pobierz]
EGZAMIN DYPLOMOWY - w dniu 26.02.2022r., g. 12.00 sala 266 Budynek Główny AWF (niski)


HARMONOGRAM kolejnych zjazdów: semestr jesienno-zimowy 2021/22 r.   
2.10-3.10 (stacjonarnie)
16.10-17.10 (stacjonarnie)
6.11-7.11. (zdalnie)
20.11-21.11 (zdalnie)
4.12-5.12 (zdalnie)
11.12-12.12 (zdalnie)
Egzamin dyplomowy - stacjonarnie, 26.02.2022r., g.12.00, s.266

STUDIA PODYPLOMOWE - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
edycja  2020/21 - PLANOWANE ROZPOCZĘCIE: 8 Maja 2021 r. -
 rozpoczęcie zdalne MS Teams
I SEMESTR
Edukacja dla Bezpieczeństwa 20/21 - od 08.05-27.06.2021r. zdalnie [pobierz]
II SEMESTR

Edukacja dla Bezpieczeństwa 20/21 - od 23.10-19.12.2021r. zdalnie [pobierz]
Edukacja dla Bezpieczeństwa 20/21 - od 15.01-30.01.2022r. hybrydowo [pobierz]
Edukacja dla Bezpieczeństwa 20/21 - od 12.02-03.04.2022r. hybrydowo [pobierz] 
   

Egzamin dyplomowy - w dn. 29.05.2022r., g. 11, Sala nr 264 (Główny Budynek AWF)
 

ROK AKADEMICKI 2019/20

STUDIA PODYPLOMOWE - WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI
edycja  2019/20 - start 15.02.2020r.
I SEMESTR
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - od 15.02.-01.03.2020r. [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 14.03.-27.06.2020r. zdalnie [pobierz]
II SEMESTR
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20
 - od 24-25.10.2020r. [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 
- od 7-8.11.2020r. zdalnie[pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - od 21-22.11.2020r. zdalnie[pobierz] 
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 05.12.2020r. zdalnie[pobierz] 
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 30-31.01.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 13-14.02.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 27-28.02.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 13-14.03.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 27-28.03.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 10-11.04.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 24-25.04.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 08-09.05.2021r. zdalnie [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 22-23.05.2021r. [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 05-06.06.2021r. [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 19/20 - 19-20.06.2021r. [pobierz]
Egzamin 26.06.2021 r. (sobota) o godz. 9:00

STUDIA PODYPLOMOWE - TRENER OSOBISTY
edycja  2019/20 - start 11.01.2020r.
I SEMESTR
Trener Osobisty 19/20 - od 11.01.-19.01.2020r. [pobierz]
Trener Osobisty 19/20 - od 08.02.-16.02.2020r. [pobierz]
Trener Osobisty 19/20 - od 07.03.-08.03.2020r. [pobierz]
Trener Osobisty 19/20 - od 04.04.-07.06.2020r. [pobierz]
II SEMESTR
Trener Osobisty 19/20 - harmonogram spotkań [pobierz]     
Trener Osobisty 19/20 
- plan zajęć na semestr II [pobierz]
Egzamin 07.02.2021 r.

STUDIA PODYPLOMOWE - GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
edycja  2019/20 - start 25-26.05.2019r.
I i II SEMESTR
Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna 18/19 -
od 25.05.-16.06.2019r. [pobierz]
Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna 19/20 - od 26.10.-17.11.2019r.[pobierz]
Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna 19/20 - od 23.11.-15.12.2019r.[pobierz] 
Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna 19/20 - od 15.02.-16.02.2020r. [pobierz]
Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna 19/20 - od 29.02.2020r. [pobierz]
Informacja dot. nauki zdalnej na kierunku Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna - [pobierz]
NAUKA ZDALNA SP GKK 19/20 - [pobierz]
III SEMESTR
Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna 19/20 - 6-7.03.2021 r. i 13-14.03.2021 r. - [pobierz]
Egzamin 24.04.2021 r. informacje - [pobierz]
Egzamin poprawkowy 15.05.2021 r.

STUDIA PODYPLOMOWE - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM
edycja  2019/20 - start 16.11.2019r.
I i II SEMESTR
Organizacja i Zarządzanie Sportem 19/20 od 16.11.-15.12.2019r. [pobierz] 
Organizacja i Zarządzanie Sportem 19/20 od 11.01.-12.01.2020r. [pobierz]  
Organizacja i Zarządzanie Sportem 19/20 od 08.02.-09.02.2020r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 19/20 od 15-16.02 i 22-23.02.2020r.[pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 19/20 
od 7-8.03 [pobierz]
NAUKA ZDALNA SP OiZS 19/20 - [pobierz]

ROK AKADEMICKI 2018/19

STUDIA PODYPLOMOWE - ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE
edycja  2018/19 - start 24,25.11.2018r. 
Spotkanie organizacyjne-g.9.00 Nowy Budynek Dydaktyczny AWF s. 215
I SEMESTR

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie 18/19 24.11-9.12.2018r. [pobierz]
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie 18/19, 24-25.11.2018r. [pobierz]
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie
18/19 24.11.2018r.-3.03.2019r. [pobierz]  
II SEMESTR   
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie
18/19 24.11.2018r.-15.06.2019r. [pobierz]

STUDIA PODYPLOMOWE - TRENER OSOBISTY
edycja  2018/19 - start 27-28.10.2018r. 
I SEMESTR
Trener Osobisty 17/18, zjazdy 27.10.2018r.-10.02.2019r.  [pobierz]
Pierwsze zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej ul. Rocha 9 (Akademik)
II SEMESTR
Trener Osobisty 17/18,
zjazdy II semestr 2019r.  [pobierz]
Trener Osobisty 17/18,
zjazdy II semestr 2019r. UWAGA ZMIANY!-nowy plan ! [pobierz]

ROK AKADEMICKI 2017/18

STUDIA PODYPLOMOWE - FORMY GIMNASTYCZNO-TANECZNE I FITNESS
edycja  2017/18 - start 17-18.03.2018r. 
I SEMESTR
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18, zjazd 17-18.03.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18, zjazd 28-29.04.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18,
zjazd 12-13.05.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18,
zjazd 26-27.05.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18,
zjazd 16-17.06.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18,
zjazd 23.06.2018r. [pobierz]

II SEMESTR
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18, zjazd 6-7.10.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness 17/18,
zjazd 24-25.11.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness17/18,
zjazd 8-9.12.2018r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness17/18,
zjazd 5.01.2019r. [pobierz]

III SEMESTR
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness17/18,
zjazd 2-3.02.2019r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness17/18,
zjazd 16-17.02.2019r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness17/18,
zjazd 2-10.03.2019r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness17/18,
zjazd 23-24.03.2019r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastycze i Fitness 17/18, 
zjazd 7 i 13.04.2019r. [pobierz]
Formy Taneczno-Gimnastycze i Fitness 17/18, 
zjazd 15.06.2019r. [pobierz]

STUDIA PODYPLOMOWE - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM
edycja  2017/18, - start 03-04.03.2018r. [pobierz]
I SEMESTR
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18, zjazd 03-04.03.2018r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 
2017/18, zjazd17.03-27.05.2018r. [pobierz]
UWAGA w sobotę 03.03.2017 o godz. 8:30 odbędzie się spotkanie org. w sali 255 z Kierownikiem studium, miejsce spotkania Budynek Główny AWF, ul. Królowej Jadwigi.
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18,
zjazd 9-10.06.2018r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18, zjazd 22-23.06.2018r. [pobierz]
II SEMESTR
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18, zjazd 20-21.10.2018r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18,
zjazd 17-18.11.2018r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18,
zjazd 1-2.12.2018r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18,
 zjazd 15-16.12.2018r [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18, zjazd 9.02.2019r. [pobierz]
Organizacja i Zarządzanie Sportem 2017/18, zjazd 16-17.03.2019r. [pobierz]

STUDIA PODYPLOMOWE - PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
edycja  2017/18 - start 18-19.11.2017r. 
I SEMESTR
Przygotowanie Pedagogiczne  2017/18, zjazd 18-19/25.11.2017 [pobierz]
Przygotowanie Pedagogiczne  2017/18,
zjazd 02-03.12.-17.12.2017 [pobierz]
Przygotowanie Pedagogiczne  2017/18,
zjazd 20.01.- 4.02.2018  [pobierz]
II SEMESTR
Przygotowanie Pedagogiczne  2017/18,
zjazd 17.03-16.06.2018  [pobierz] Uwaga zmiana w planie! 
III SEMESTR
Przygotowanie Pedagogiczne  2017/18,
zjazd 17.11.2018-3.02.2019 [pobierz]

STUDIA PODYPLOMOWE - WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI
edycja  2017/18 - start 18-19.11.2017r. 
I SEMESTR
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 2017/18, zjazd 18-19.11.2017 [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli 
2017/18, zjazd 02.12.17 do 04.02.2018 [pobierz]
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli
2017/18, zjazd 03-04.02.2018 [pobierz]
II SEMESTR

Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli
2017/18, zjazd 17.03.-10.06.2018 [pobierz]
III SEMESTR
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli
2017/18, zjazd 20.10.18-16.02.2019 [pobierz]

 

ROK AKADEMICKI 2021/22

 

OPŁATY:

Standardowa opłata za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/21 wynosi:  1600 zł. za semestr.

z wyjątkiem następujacych kierunków:

 • Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii 2000 zł. za semestr
 • Studia Podyplomowe Terapia Manualna 3800-4000 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy. 
 • Studia Podyplomowe Trener Personalny 2000-2500 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy.
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Turystyką Medyczną  2000-2500 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy.
 • Studia Podyplomowe Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie 2000 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy. 
 • Studia Podyplomowe Psychologia Sportu 2000-2500 zł. za semestr w zależności od liczebności grupy. 
   

Zarządzenie Rektora 60/21 dot. opłat za studia podyplomowe na rok akademicki 2021/22 [pdf]  


Opłata za świadectwo ukończenia studiow podyplomowych: 30 zł. 
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa studiów podyplomowych: 45 zł. 

 

RATY:

Na pisemny wniosek Słuchacza, opłaty mogą być odraczane lub rozkładane na raty [pdf]
 

ZNIŻKI:

Zniżki dla firm, instytucji - w przypadku grup zorganizowanych.
Tworzymy nowe Kierunki również na zlecenie instytucji zewnętrznych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁAT:

1. Obowiązek odpłatności za zajęcia dydaktyczne powstaje na podstawie pisemnej umowy zawieranej na okres trwania studiów.
2. Wpłaty należy wnosić na indywidualne konto imiennie przypisane Słuchaczowi.  
3. Przy regulowaniu opłat  należy wpisać:
- w tytule: nazwisko i imię Słuchacza, specjalność oraz opis czego dotyczy wpłata
- w danych odbiorcy: AWF w Poznaniu, 61-871 Poznań, u. Królowej Jadwigi 27/39
4. Nie należy zamieniać się drukami opłat, numerami kont ani regulować należności na inne konto.
5. Wniesienie należności za dokumenty podlegające opłacie jest warunkiem ich wydania.
6. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Uczelni.
7. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
8. Słuchacz powinien zachować dowody wpłat w razie konieczności potwierdzenia uregulowania danej należności.

 

FAKTURY:

Wniosek o wystawienie faktury należy składać w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłat do Działu Nauczania - Sprawy Finansowe Studenta:
- telefonicznie: 61 835 51 22
- mailowo:

- listownie: na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
      

- lub osobiście: pokój nr 107, Nowy Budynek Dydaktyczny.


Wniosek o wystawienie faktury [pdf]

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (art.106b i 106i) uczelnia wystawia fakturę, TYLKO na prośbę studenta, do 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania części (zaliczka) lub całości należności od nabywcy lub od dnia końca świadczenia przez uczelnie usługi, jeżeli wcześniej nie była dokonana wpłata za tę usługę (koniec semestru studiów, obozu, studiów podyplomowych). Faktura wystawiana jest na osobę będącą stroną umowy, czyli nabywcę usługi.

 

 


Szkolenia / Kursy 

Trwa REKRUTACJA CIĄGŁAOtwarcie szkolenia/kursu następuje w momencie uzbierania grupy.

Jak się zapisać?

Kurs PILATES na matach dla dzieci i młodzieży NOWOŚĆCZYTAJ WIĘCEJ
Trener PersonalnyCZYTAJ WIĘCEJ
Ratownik Wodny dla Studentów AWFCZYTAJ WIĘCEJ
Kwalifikowana Pierwsza PomocCZYTAJ WIĘCEJ
Kurs PLASTROWANIACZYTAJ WIĘCEJ
NAUKA PŁYWANIACZYTAJ WIĘCEJ
SAF AQUA®KALENDARZ
CENNIK
SAF AQUA® Basic 
SAF AQUA® SeniorCZYTAJ WIĘCEJ
SAF AQUA® Personal Trainer I 
Kurs dokształcający z dziedziny tańca CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs dokształcający Taniec z elementami terapii CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs na wychowawcę wypoczynku
CZYTAJ WIĘCEJ
Kurs na kierownika wypoczynkuCZYTAJ WIĘCEJ
Kurs na pilota wycieczek turystycznychCZYTAJ WIĘCEJ


 

 

 

Kursy Trenerskie

Kurs Trenera Sportu AWF Część Ogólna

-
Kurs Certyfikowanego Trenera Sportu AWF (konkretna dyscyplina sportu)

-

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Kurs Trenera Sportu AWF obejmuje 250 godzin programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu co najmniej II Klasy lub certyfikowanego trenera AWF i zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym
   
 • Wymagania które należy spełnić aby ukończyć Kurs Trenera Sportu AWF to:
  • wykształcenie maturalne,
  • co najmniej roczny udokumentowany staż instruktorski lub 5-letni staż zawodniczy,
  • złożenie wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia o niekaralności
Trener Sportu AWF jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego.

 

Kursy Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF
 
Trwa REKRUTACJA CIĄGŁA. Otwarcie kursu następuje w momencie uzbierania grupy.
Fitness: Ćwiczenia SiłoweCZYTAJ WIĘCEJ
Fitness: Nowoczesne Formy GimnastykiCZYTAJ WIĘCEJ
TaniecCZYTAJ WIĘCEJ
Kulturystyka-
Aqua Fitness-
Fitness Jogging-
Płetwonurkowanie-
Nordic Walking-
Łyżwiarstwo-
SamoobronaCZYTAJ WIĘCEJ
Badminton Rekreacyjny-
Kajakarstwo-


Pozostałe dyscypliny:


Bilard-
Fitness: Ćwiczenia psychofizyczne-
Fitness w ciąży i po porodzie-
Golf-
Gry Rekreacyjne-
HipoterapiaCZYTAJ WIĘCEJ
Jazda Konna-
Kajakarstwo Turystyczne-
Kinezygerontoprofilaktyka-
Korfball-
Lotniarstwo-
Łyżwiarstwo Powszechne-
Narciarstwo Powszechne-Biegowe-
Narciarstwo Powszechne-Zjazdowe-
Narciarstwo Wodne-
Paintball-
Pływanie Rekreacyjne-
Snowboard Rekreacyjny-
Sporty Motorowodne-
Survival-
Taniec Towarzyski-
Tenis Stołowy Rekreacyjny-
Tenis Ziemny-
Turystyka Rowerowa-
Wrotkarstwo-
Wspinaczka Skałkowa-
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Koszykówka-
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Piłka Nożna-
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Piłka Siatkowa-
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Unihoc-
Żeglarstwo Deskowe-
Żeglarstwo Jachtowe-

 

INFORMACJE DODATKOWE:


Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF:
- posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności;
- programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych;

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWFprzygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

 1. ukończone 18 lat,
 2. wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);


Zgodnie z porozumieniem AWF w systemie kwalifikacji rekreacji ruchowej z dnia 23 listopada 2012 r. uczestnicy kursów instruktorskich nie będący studentami lub absolwentami AWF uzyskują kwalifikacje zawodowe: INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF ASPIRUJĄCEGO do poziomu 3 Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Instruktor aspirujący do tego stopnia posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo-rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników.

 

Kursy Instruktora Sportu AWF
 
Trwa REKRUTACJA CIĄGŁAOtwarcie kursu następuje w momencie uzbierania grupy.
 
 
 

INFORMACJE PODSTAWOWE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU:

Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ OGÓLNA 
  jest to część teoretyczna, identyczna dla każdej dyscypliny - 60h (start: listopad-grudzień br.)
 • CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA
  jest to część praktyczna z dyscyplin kierunkowych - 90h (start: od styczeń-maj br.)
 
 
 
Kursy Instruktora Sportu AWF z dyscyplin, w ramach których mogą działać polskie związki sportowe:

Gimnastyka Sportowa-
Hokej na trawieCZYTAJ WIĘCEJ
JudoCZYTAJ WIĘCEJ
Kajakarstwo-
Kolarstwo-
Koszykówka-
Narciarstwo zjazdowe (w sprawie szczegółów organizacyjnych prosimy o kontakt biurem CDKS)CZYTAJ WIĘCEJ
PływanieCZYTAJ WIĘCEJ
Triathlon NOWOŚĆCZYTAJ WIĘCEJ
Sport Osób Niepełnosprawnych-
Strzelectwo Sportowe-
SzermierkaCZYTAJ WIĘCEJ
Tenis-
Tenis Stołowy-
Unihokej-
ŻeglarstwoCZYTAJ WIĘCEJ
Boks-
ZapasyCZYTAJ WIĘCEJ


Organizowane są również Kursy Instruktora Sportu AWF na inne dyscypliny
(dają uprawnienia AWF - kursy przeznaczone dla nauczycieli WF):


Lekka AtletykaCZYTAJ WIĘCEJ
Piłka NożnaCZYTAJ WIĘCEJ
FutsalCZYTAJ WIĘCEJ
WioślarstwoCZYTAJ WIĘCEJ
Piłka Siatkowa-
Piłka Ręczna-
Skoki do Wody-
SnowboardCZYTAJ WIĘCEJ
Kulturystyka-
Łucznictwo-
KarateCZYTAJ WIĘCEJ
Wspinaczka Sportowa-


 

INFORMACJE DODATKOWE:


Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lipca 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.
Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

 1. Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.
   
 2. Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.
   
 3. Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.
   
 4. Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletność, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową.
   
 5. Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Sportu AWF


KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Otwarcie kierunku następuje w momencie uzbierania grupy.


JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Edukacja dla Bezpieczeństwa NOWOŚĆ!CZYTAJ WIĘCEJ
Gimnastyka Korekcyjno-KompensacyjnaCZYTAJ WIĘCEJ
Odnowa Biologiczna z Elementami Wellness i FizjoterapiiCZYTAJ WIĘCEJ
Organizacja i Zarządzanie SportemCZYTAJ WIĘCEJ
Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem CZYTAJ WIĘCEJ
Przygotowanie PedagogiczneCZYTAJ WIĘCEJ
Psychologia Sportu NOWOŚĆ!CZYTAJ WIĘCEJ
Taniec i Fitness w Aktywności FizycznejCZYTAJ WIĘCEJ
Terapia Manualna NOWOŚĆ!CZYTAJ WIĘCEJ
Trener Osobisty (Personalny) CZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie PływanieCZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie Piłka NożnaCZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie Szermierka NOWOŚĆ!CZYTAJ WIĘCEJ
Trenerskie (inne dyscypliny)CZYTAJ WIĘCEJ
Wychowanie Fizyczne dla NauczycieliCZYTAJ WIĘCEJ
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie NOWOŚĆ!CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystkie kierunki studiow podyplomowych odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) wg. planów zajęć.

 


 
 

 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia - oferuje:

 • szeroki zakres programowy kierunków,
 • elastyczność (jednolite, dopasowane grupy),
 • wysoki standard zajęć,
 • ciekawe programy praktyczne,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • wymierne efekty kształcenia (certyfikaty, legitymacje AWF, świadectwa i dyplomy ukończenia kierunków)
                                                                                                                                              

Dla wszystkich, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności CDKiS AWF proponuje zarówno szeroką gamę Studiów Podyplomowych, jak i dwa poziomy Kursów: cz. ogólną i cz. specjalistyczną oraz warsztaty i szkolenia.

Wieloletnie doświadczenie oraz wybitna kadra dydaktyczna i trenerska, gwarantują wysoki poziom kształcenia na Studiach Podyplomowych i Kursach organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia (CDKiS).

Oferujemy nowoczesne programy nauczania, praktyczny charakter zajęć oraz tryb weekendowy.
Większość z prowadzonych zajęć odbywa się na nowoczesnych obiektach sportowych, co pozwala na przyswajanie wiedzy przede wszystkim w praktyce.
                                                                                                                                               


Podejmiemy współpracę z instytucjami zewnętrznymi w celu organizacji nowych Kierunków Studiów, Kursów i Szkoleń. 

Tworzymy nowe kierunki również na zlecenie instytucji zewnętrznych.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl