cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Poprzednia nazwa kierunku to: Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness. 

Celem studiów podyplomowych na kierunku TANIEC I FITNESS W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ jest:
- poszerzenie wiedzy w różnorodnych formach aktywności fizycznej powiązanej z tańcem i fitnessem, szczególnie w odniesieniu do zagadnień biomedycznych i społecznych;
- nabycie umiejętności nauczania wykonywania czynności ruchowych i usprawniających ciało;
- przygotowanie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w placówkach oświatowych, w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym;
- uzyskanie przygotowania zawodowego przez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i projektowania procesu dydaktycznego na różnych poziomach zaawansowania, oceny poziomu sprawności fizycznej osób uczestniczących w zajęciach z umiejętnością dostosowania i realizowania programu;
- nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć tanecznych i zajęć fitness; programowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego na różnych poziomach zaawansowania i w różnym okresie ontogenezy człowieka;
- umiejętność definiowania problemów powiązanych z tematyką tańca i fitness w odniesieniu do ich walorów prozdrowotnych;
- ukazywanie pozytywnego wizerunku nauczyciela/instruktora, jako osoby posiadającej wiedzę ogólną i specjalistyczną, którą umie wykorzystywać w działaniu praktycznym.


Program studiów – TANIEC I FITNESS W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ oparty został na interdyscyplinarnych dziedzinach wiedzy, które mieszczą się w obszarze nauk o kulturze fizycznej nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych.

Absolwent kierunku w trakcie studiów nabywa wiedzę z zakresu nauk biologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej. W trakcie studiów poznaje zasady organizacji i prowadzenia zajęć rekreacyjnych powiązanych z technikami taniec i fitness, realizowania i kontrolowania procesu tworzenia programów w różnych formach aktywności fizycznej, opartej w dużej części na łączeniu ruchu z muzyką. Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizowania i projektowania eventów powiązanych z dziedzinami tańca i fitnessu.
 
Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: szkoła – wszystkie poziomy edukacji, domy kultury, własna działalność gospodarcza, kluby fitness, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną; ośrodki wypoczynkowe.
 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych.


Czas trwania studiów:

3 semestry, t
ryb weekendowy,
Ilość godzin: 421
 
Studia kończą się uzyskaniem:

- Świadectwa studiów podyplomowych Taniec i Fitness w Aktywności Fizycznej
- Legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej w dysycplinie TaniecWymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp
 

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektroniczej w formacie .jpg (3,5 x 4,5 cm),
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.
 
Program

L.p.

Przedmiot nauczania

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin wykład

Liczba godzin ćwicz.

Z / E

Punkty

ECTS

1.

Anatomia funkcjonalna

6

6

_

Z

0,5

2.

Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucja powysiłkowa

6

6

-

Z

0,5

3.

Rozwój biologiczny i motoryczny człowieka

6

6

-

Z

0,5

4.

Urazowość w tańcu  i fitness pierwsza pomoc

10

10

-

Z

1

5.

Taniec ludowy

16

-

16

Z

2

6.

Taniec towarzyski

16

-

16

Z

2

8.

Podstawy biomechaniki tańca

10

10

 

Z

1

9.

Dydaktyka przedmiotu Taniec
· Teoria tańca
· Elementy techniki klasycznej tańca
· Lirical jazz/modern
· Taniec w dydaktyce szkolonej
· Taniec współczesny
· Taniec integracyjny
· Terapia tańcem
· Taniec w wieku wczesnodziecięcym
· Taniec w wieku senioralnym
· Choreografia dla wybranych technik tanecznych

80

20

60

E

10

10.

Dydaktyka przedmiotu Fitness
· Teoria fitness
· Choreografia
· Kalistenika
· Trening wzmacniający
· Trening oporowy
· Tabata
· Wzory treningu dla wybranych grup docelowych na różnym poziomie zaawansowania

60

20

40

E

7

11.

Free Styles/hip-hop

18

-

18

Z

1,5

12.

Joga/Tai-chi

6

-

6

Z

0,5

13.

Trening zdrowotny

16

6

10

Z

1

14.

Organizacja i marketing imprez sportowych

8

8

-

Z

1

15.

Sędziowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

4

4

-

Z

0,5

16.

Aktywna regeneracja w sporcie i rekreacji ruchowej

14

14

-

Z

1,5

17.

Indywidualizacja treningu i zajęć rekreacyjnych

6

6

-

Z

0,5

18.

Aqua - moduły programowe zajęć rekreacyjnych

6

6

-

Z

0,5

19.

Odżywianie i suplementacja  w sporcie i rekreacji ruchowej

8

8

-

Z

0,5

20.

Egzamin dyplomowy

5

_

5

E

0,5

21.

Praktyki zawodowe

120

-

120

Z

7

 

RAZEM

421

130

291

 

39,5

Kadrakierownik dr Grodzka  - Kubiak
Cennik
1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl