Nazwa Kursu:

KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF - część ogólna (teoretyczna)
 

Cel zajęć:

Teoretyczne przygotowanie kursantów do roli Instruktora Sportu AWF. 
Pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej  i kompetencji praktycznych odpowiadających Instruktorowi Sportu  AWF w danej dyscyplinie kierunkowej. Po ukończeniu kursu Instruktorzy mogą pracować w związkach sportowych, klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach sportowych , rekreacyjnych i ośrodkach kultury. Ponadto osoby kończące kurs mogą również pracować w środowiskach szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz na obozach sportowych i koloniach co umożliwia podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Uzyskane uprawnienia zawodowe są zgodne z Ustawą o Sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 

Opis Kierunku:

Część ogólna (teoretyczna) kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej i obejmuje szeroki przekrój kształcenia; obejmuje takie przedmioty jak: m.in. teoria sportu, aspekty medyczne treningu, fizjologię wysiłku, anatomię, biomechanikę, biochemię, psychologię sportu i pedagogikę.
 

Profil studenta (dla kogo?):

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również Ci, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części ogólnej kursu.

Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności.
 

Czas trwania:

Zajęcia odbywają sie w trybie weekendowym (soboty, niedziele).
kurs obejmuje 60 godzin, czyli ok. 3 - 4 weekendy.
 

Termin rozpoczęcia:

Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Termin rozpoczęcia uzależniony jest od zebrania minimalnej grupy osób.
 

Świadectwo ukończenia:

Zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu, a po ukończeniu cz. specjalistycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.
 

Kierownik Kierunku:

Kurs organizowany przez CDKiS.
 

Program:

Obejmuje takie przedmioty jak: m.in. teoria sportu, aspekty medyczne treningu, fizjologię wysiłku, anatomię, biomechanikę, biochemię, psychologię sportu i pedagogikę.
 

Koszt uczestnictwa:

500 zł, opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach (I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna
do końca trwania kursu).
 

Informacje dotyczące wpłat:

Wpłat należy dokonywać - po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu kursu - przelewem na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 
61-871 Poznań

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
86 1020 4027 0000 1902 1271 4947

Tytułem: nazwisko i imię, Kurs Instruktora Sportu część ogólna, rok

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl