XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022
Uprzejmie informujemy, że w dn. 24-27 marzec w Lublinie ( i online) odbędzie się XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się w załączonej do wiadomości broszurze, a także na stronie:https://www.konferencja-tygiel.pl/?utm_source=awfpoznan.

Gorąco zachęcamy do udziału!
 
 
Konkurs PAN na najlepsze publikacje doktorantów
Oddział PAN w Poznaniu ogłosił X. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2021 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN.
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną w terminie do 13 marca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu: https://poznan.pan.pl
Zachęcam gorąco do zaznaczenia obecności dyscypliny nauk o kulturze fizycznej w środowisku naukowym Poznania, a naprawdę mamy się czym pochwalić.
 
Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 
 
Popularyzatorzy nauki, (przy)łączcie się!
Koleżanki i Koledzy,

jako Krajowa Reprezentacja Doktorantów dostrzegamy potrzebę popularyzowania nauki, promowania osiągnięć polskich naukowców oraz informowania Was, doktorantów o najistotniejszych wydarzeniach z dziedziny nauki. W tym celu podjęliśmy kroki, które zapewnią szerszy rozgłos wyżej wymienionych działań.

W najbliższym czasie ruszy zakładka popularyzatorska na stronie internetowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W zakładce zamieszczony będzie kalendarz uzupełniony najciekawszymi wydarzeniami odbywającymi się w polskich placówkach naukowych. Dodatkowo zamieszczać będziemy tam wpisy popularnonaukowe, które już możecie obserwować na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów na Facebooku (https://www.facebook.com/KRDedupl). Trzecim elementem popularyzatorskim będzie możliwość zamieszczania swoich artykułów popularnonaukowych, abstraktów swoich prac badawczych, informowaniu o realizowanych projektach oraz dzieleniu się nauką z innymi doktorantkami i doktorantami.

Już teraz zachęcamy Was do czynnego współtworzenia zakładki oraz promowania siebie i swoich osiągnięć za pośrednictwem strony Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jeśli jesteście zainteresowani publikowaniem treści popularnonaukowych lub posiadacie w swoim dorobku autorskie artykuły popularnonaukowe, to zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/uQmR7QiVtR5CJzhW9

W ten sposób będziemy mogli zapewnić szerszy rozgłos Wam i Waszym artykułom. Cały Wasz wkład naukowy wniesiony w rozbudowę zakładki (w tym publikowane treści) zostanie doceniony certyfikatami wystawianymi przez Krajową Reprezentację Doktorantów - taki dokument będzie przydatny m.in. podczas sprawozdania na ocenie śródokresowej lub ubiegania się o stypendium. Najciekawsze przesłane tematy będą dodatkowo wyróżnione nagrodami od KRD. O efekcie naszych prac poinformujemy Was mailowo, ale już teraz zachęcamy do śledzenia profilu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na Facebooku. Otwórzmy się na naukę i dzielmy się nią innymi!

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Adam Zwoliński

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa
e-mail: 
tel. kom. +48 570 301 007
 
 
Certyfikaty językowe w przewodach doktorskich
 
Doktorantów Szkoły Doktorskiej ubiegających się o stopień wg nowych zasad z pewnością zainteresuje uchwała nr 148/V/2021 Rady Naukowej z 11 maja 2021 "w sprawie potwierdzenia znajomości języka obcego przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia naukowego doktora w AWF Poznań". Zawiera ona opis stosownych procedur oraz honorowane w naszej Uczelni certyfikaty lub dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego. Pełen tekst uchwały dostępny jest w zakładce "Akty prawne".
 
Doktoranci kształcący się w Studium Doktoranckim podlegają 'starym' zasadom sprawdzenia kompetencji językowych, tzn. na podstawie wewnętrznego egzaminu z języka angielskiego (przy czym stosowny certyfikat lub dyplom może być podstawą do zwolnienia z tego egzaminu).
 
Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 
 
Przewody doktorskie na starych zasadach
 
Zgodnie z Art. 179 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lipa 2018 r. "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym", tekst ujednolicony:
 
"Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się."
 
Dotyczy to przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
 
Rada Naukowa - terminy posiedzeń w roku akademickim 2021/22

 

2021: 12 października, 9 listopada, 7 grudnia

2022: 11 stycznia, 18 stycznia (nadzwyczajna), 3 lutego, 1 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl