EU flag Erasmus vectProgram Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną, która znacząco zwiększa kompetencję jej uczestników oraz wspiera międzynarodową współpracę uczelni wyższych krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa, teologa i humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536), który jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy.
25 marca 2021 roku Komisja Europejska opublikowała dokumenty związane z wejściem w życie nowej fazy programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro  oraz dodatkowo 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej, prawie dwa razy więcej niż poprzedni program tj. Erasmus+ na lata 2014-2020. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Nowy Erasmus+ będzie także realizował założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym dotował tych studentów, którzy zdecydują się korzystać z transportu niskoemisyjnego i np. dojechać na studia w wybranym kraju pociągiem zamiast samolotem. Większe finansowanie zostanie również przeznaczone na projekty promujące świadomość ekologiczną i inwestujące w działania związane z łagodzeniem kryzysu klimatycznego. Dodatkowe działania skierowane zostaną do młodzieży m.i. w ramach inicjatywy DiscoverEU 18-latkowie będą mieli możliwość otrzymania biletu kolejowego, który umożliwi im podróżowanie przez miesiąc po Europie, poznawanie kultur i mieszkańców innych krajów. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.
Nowością są mieszane programy intensywne, łączące uczenie się przez internet i pracę zespołową z krótkoterminowym fizycznym wyjazdem zagranicę.

Decyzją Komisji Europejskiej AWF Poznań otrzymał Kartę Erasmus Charter for Higher Education - ECHE na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego obejmuje następujące typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna

- Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji

- Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działania centralne

Działania programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli

Działania Erasmus Mundus:

- Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

- Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus

Sojusze na rzecz innowacji:

- Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

- Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Działania Jean Monnet:

- Moduły „Jean Monnet" - krótkie programy nauczania w zakresie studiów nad UE, których minimalny czas wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.

- Katedry „Jean Monnet” - grant dla profesorów uniwersyteckich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki.

- Centra doskonałości „Jean Monnet” - ośrodki kompetencji i wiedzy skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Szczegółowe informacje na temat programu:

- Przewodnik po programie Erasmus+ 2021-2027

Wersja w j. polskim
Wersja w j. angielskim

- Priorities of the Erasmus+ Programme

- Materiały informacyjne na temat programu Erasmus+

- Erasmus+ - strona Komisji Europejskiej

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl