Program Erasmus+ to nie tylko wyjazdy na studia. W ramach tego programu można wyjechać również na praktyki umożliwiające zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń za granicą.
Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub  innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).
Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Są to kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.
Praktyk nie można odbywać w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, w instytucjach Unii Europejskiej oraz w  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać studenci i absolwenci. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd  na ostatnim roku nauki, przed obroną pracy a praktyka musi się rozpocząć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).
Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące.
Rekrutacja kandydatów na praktyki ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.
Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji otrzymanej w Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Portale internetowe pomocne przy  wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk:
a) http://www.praxisnetwork.eu/ - może służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów miejsc odbywania praktyk zagranicznych w Portugalii.

b) „JOE+” – the Job Offer Exchange platform;
Jest to inicjatywa sieci LEO-NET, znanej uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

c) http://erasmusintern.org/  - portal umożliwia także poszukiwanie przez studenta praktyki dostosowanej do jego oczekiwań.
 
Praktyka powinna być związana z dziedziną swoich studiów. Może być obowiązkowa i będzie ona stanowiła integralną część programu studiów lub mieć charakter nieobowiązkowy i stwarzać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności. 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl