Strona turecka wprowadziła nowe zasady dotyczące ubezpieczeń medycznych dla uczestników programu Erasmus+. Dotychczas w praktyce wymuszano na naszych stypendystach zakup miejscowych, drogich (ok. 300 euro) ubezpieczeń medycznych. Według nowych zasad (wprowadzonych m. in. dzięki działaniom tureckiej Narodowej Agencji), zagraniczne polisy mają być akceptowane, pod warunkiem, że ich zgodność z wymaganymi prawem miejscowym kwotami minimalnymi zostanie potwierdzona przez uniwersytet przyjmujący. Mamy nadzieję, że położy to kres dotychczasowym kosztownym  praktykom, ale ostateczną ocenę będziemy mogli przedstawić dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania nowych reguł. Informacja o tej zmianie została opublikowana na stronie internetowej: [link]

Potwierdzone informacje o zasadach legalizacji pobytu uczestników  oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem w Turcji programu Erasmus+ znajdują się na podstronie:
http://ankara.msz.gov.pl

Studenci muszą zalegalizować swój pobyt w Turcji bezzwłocznie po przyjeździe. Niedotrzymanie obowiązującego terminu grozi sankcjami karnymi.

Zwracamy uwagę, że pomoc uczelni tureckiej w poświadczaniu dokumentów dotyczy studentów wyjeżdżających na studia. Studenci wyjeżdżający na praktykę będą zobowiązani do przedstawienia tłumaczenia polisy ubezpieczeniowej na język turecki, poświadczonego notarialnie w Turcji.

W załączeniu przesyłamy informacje z tureckiej Narodowej Agencji o legalizacji pobytu w Turcji.
10 Things to Do for Erasmus+ Exchange Students in Turkey
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl