93Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią na świecie i w Polsce, po rocznej przerwie kolejna grupa 69 studentów zagranicznych, stypendystów programu Erasmus+ zdecydowała się na przyjazd do naszej uczelni.
Studenci przyjechali z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Turcji i Węgier.
Program Erasmus+ nie stracił nic na swojej popularności. Odkrywanie nowych kultur, rozwój osobisty, szlifowanie języków, to tylko kilka z możliwych korzyści tego programu.

Czytaj więcej...

Sekcja Współpracy z Zagranicą informuje o ostatnich wolnych miejscach na zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2022/2023 w semestrze wiosennym (ostatnie jedno wolne miejsce na semestr jesienny - Fizjoterapia (Leiria).
Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres:  lub dostarczyć osobiście (pokój 116, Budynek Dydaktyczny, pierwsze piętro, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00).

Termin składania formularza rekrutacyjnego: 30 czerwca br. do godz. 14.00
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.

formularz rekrutacyjny
wykaz wolnych miejsc

1W dniach 17-19 maja br. odbył się w naszej Uczelni "3rd International Teaching Staff Week", którego organizatorem było Biuro Współpracy z Zagranicą. Celem organizacji tego wydarzenia było zwiększenie wymiany i liczby przyjazdów gości zagranicznych w ramach programu Erasmus+ do naszej Uczelni. Niestety 2-letni okres pandemii i trudna sytuacja za wschodnią granicą nie zachęcała naszych partnerów do przyjazdu. Gośćmi naszej Uczelni były: Jelena Buiko z Daugavpils University (Łotwa) oraz Kubra Altunsoy z Kirikale Univeristy (Turcja).

Czytaj więcej...

Chcesz spędzić semestr lub dwa semestry studiów w jednej z europejskich uczelni za granicą? Ostatnia szansa, żeby  złożyć formularz rekrutacyjny na wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+. Sekcja Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór uzupełniający na zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2022/2023.

Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres: lub . Można również dostarczyć osobiście (pokój 116, Budynek Dydaktyczny, pierwsze piętro, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00).

Termin składania formularza rekrutacyjnego: 20 maja br.
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.

formularz rekrutacyjny
wykaz wolnych miejsc
Trwa nabór na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie w okresie wakacyjnym 2022.
Praktyka zagraniczna pozwala uzyskać dofinansowanie nawet do 1200 euro/miesiąc i oferuje miejsca w hotelach - Grecja (Kos), Malta (Gozo), Cypr, Hiszpania (znajomość j. hiszpańskiego min. B1) oraz Bułgaria (biuro turystyczne).

Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres: lub . Można również dostarczyć osobiście (pokój 116, Budynek Dydaktyczny, pierwsze piętro, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00).

formularz rekrutacyjny
Sekcja Współpracy z Zagranicą zorganizowała 13 kwietnia br. na platformie Teams spotkanie informacyjne dla studentów programu Erasmus+ zakwalifikowanych na wyjazd stypendialny w semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023. Na spotkaniu została omówiona procedura aplikacyjna. Deadline na dostarczenie dokumentów aplikacyjnych - 29 kwietnia 2022 roku.

relacja ze spotkania
dokumenty do pobrania
Sekcja Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy i letni).
Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres: lub . Można również dostarczyć osobiście (pokój 116, Budynek Dydaktyczny, pierwsze piętro, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00).

Termin składania formularza rekrutacyjnego: 30 marca br. do godz. 14.00
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.
Studenci III roku studiów licencjackich mogą aplikować na wyjazd tylko w semestrze wiosennym.

formularz rekrutacyjny
wykaz uczelni partnerskich
relacja ze spotkania informacyjnego (22.03.22)
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl