ulotka A5 Erasmus
Sekcja Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór otwarty na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie z programu Erasmus+ w okresie wakacyjnym, w roku akademickim 2020/2021.
Praktyka za granicą może być obowiązkowa i będzie ona stanowiła integralną część programu studiów lub mieć charakter nieobowiązkowy i stwarzać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności, cenionych przez przyszłych pracodawców.
Stypendium przyznaje się w celu odbycia przez studenta praktyki związanej z jego kierunkiem kształcenia. W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 550 do 620 euro miesięcznie w zależności od kraju pobytu. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia z uwagi na sytuację finansową oraz specjalne potrzeby zdrowotne studenta (Program POWER).
Pobyt studenta w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 2 miesiące (60 dni).
Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub  innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Więcej informacji:

Aby wyjechać na praktykę w programie Erasmus+ należy:

  - Wybrać zagraniczną instytucję i uzyskać Letter of Intent
  - Wypełnić formularz rekrutacyjny
  - Wydrukować  formularz i wysłać podpisany scan wraz z Letter of Intent na adres: lub

Formularz rekrutacyjny
Letter of Intent

Portale internetowe pomocne przy  wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk:
a) http://www.praxisnetwork.eu/
- może służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów miejsc odbywania praktyk zagranicznych w Portugalii.

b) https://leonet.joeplus.org/en/welcome/ - „JOE+”the Job Offer Exchange platform
Jest to inicjatywa sieci LEO-NET znanej uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

c) http://erasmusintern.org/
d) lista praktykodawców dostępna w Sekcji Współpracy z Zagranicą

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl