Uprzejmie informujemy, że w Sekcji Współpracy z Zagranicą przygotowywane są nowe  katalogi przedmiotów do realizacji zajęć ze studentami zagranicznymi w roku akademickim 2021/2022.
Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w języku angielskim ze studentami zagranicznymi prosimy o przesłanie wypełnionego sylabusa  w terminie najpóźniej do 22 marca  br.  do odpowiednich koordynatorów wydziałowych:
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Zamiejscowy Wydz. Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp – dr Wojciech Jarosz 
Wydział Nauk o Zdrowiu - dr Magdalena Goliwąs 
sylabus
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl