1W dniach 17-19 maja br. odbył się w naszej Uczelni "3rd International Teaching Staff Week", którego organizatorem było Biuro Współpracy z Zagranicą. Celem organizacji tego wydarzenia było zwiększenie wymiany i liczby przyjazdów gości zagranicznych w ramach programu Erasmus+ do naszej Uczelni. Niestety 2-letni okres pandemii i trudna sytuacja za wschodnią granicą nie zachęcała naszych partnerów do przyjazdu. Gośćmi naszej Uczelni były: Jelena Buiko z Daugavpils University (Łotwa) oraz Kubra Altunsoy z Kirikale Univeristy (Turcja).

Organizacja tego wydarzenia ma charakter cykliczny, dzięki czemu Uczelnia nasza ma okazję gościć zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zapoznają studentów z tematyką swoich przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w j. angielskim. Jest to jeden z elementów strategii umiędzynarodowiania naszej Uczelni. Zgodnie z przygotowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) programem wydarzenie rozpoczęło się spotkaniem z pracownikami BWZ i omówieniem szczegółów współpracy i wymiany pomiędzy naszymi uczelniami. Goście zwiedzili kampus AWF w Poznaniu, zapoznali się z poszczególnymi budynkami Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych inwestycji tj. Budynku Dydaktycznego oraz Nowej Hali Dydaktyczno-Sportowej z nowoczesną, klimatyzowaną salą do zespołowych gier sportowych. Wizyty w kolejnych obiektach stanowiły pretekst do dyskusji o sytuacji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach. Kontynuacją wątku kulturowego pobytu było: zwiedzanie Starego Rynku, zapoznanie się z kulinarnym dziedzictwem Poznania i degustacją potraw regionalnych w „Wiejskim Jadle”, zwiedzanie Ostrowa Tumskiego oraz Bramy Poznania pierwszego w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego. W związku z organizacją na Międzynarodowych Targach Poznańskich Festiwalu Nauka dla Wodoru nasi goście mieli możliwość zapoznać się z ideą popularyzowania wiedzy na temat technologii nisko i zeroemisyjnych w Polsce. Środa była drugim dniem programu, w którym zaplanowano zajęcia dydaktyczne dla studentów polskich z naszymi gośćmi na kierunku fizjoterapii i wychowania fizycznego oraz spotkania z pracownikami poszczególnych zakładów: Kinezyterapii i Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, Fizjologii i Biochemii, Biologii i Anatomii, Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego. Pobyt na uczelni tego dnia zakończył się wspólnym wyjściem do Palmiarni i chwilą relaksu w Parku Wilsona. Czwartek to ostatni dzień naszego „międzynarodowego tygodnia”, w którym kontynuowano spotkania naszego gościa z Łotwy ze studentami w ramach praktyk klinicznych w ośrodkach na ul. Mostowej i ul. Mogileńskiej. Drugi nasz gość (z Turcji) realizował swój program pobytu w Zakładzie Teorii Sportu, omawiając zainteresowania badawcze oraz wyzwania dydaktyczne na jakie napotykają nauczyciele oraz studenci w Turcji. Znaleziono wspólne obszary dotyczące podejścia do dydaktyki i sposobu przekazywania wiedzy; problemów badawczych obejmujących m.in. sport dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych wskaźników rozwoju (projekt wdrożenia Bio-banding w Polsce). Część praktyczna wizyty dotyczyła wizyty w Klubie Kotwica Kórnik, w którym od ponad 5 lat wdrażana jest koncepcja Bio-banding. Należy mieć nadzieję, że te trzy intensywne dni pobytu naszych dwóch gości w Uczelni był interesujące dla obu stron i pozwoliły na wymianę wzajemnych doświadczeń (dydaktycznych i naukowych) w realizowanych dziedzinach. Oczywiście organizacja tego wydarzenia nie powiodłaby się bez pomocy szeregu osób (koordynatorów wydziałowych, pracowników wspomnianych zakładów, osób spoza Uczelni). Bardzo dziękuję za udział i wsparcie tych osób w realizowanym wydarzeniu.

 

  
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl