Chcesz spędzić semestr w jednej z europejskich uczelni za granicą? Ostatnia szansa, żeby  złożyć formularz rekrutacyjny. Sekcja Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór uzupełniający na zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2022/2023.

Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres: lub , lub dostarczyć osobiście (pokój 116, Budynek Dydaktyczny, pierwsze piętro, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00).

Termin składania formularza rekrutacyjnego: 12 października br.
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.

formularz rekrutacyjny
wykaz wolnych miejsc
relacja ze spotkania informacyjnego
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl