Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na warsztaty językowe – II-ga edycja dla pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni. Celem tych warsztatów nie jest nauka języka od podstaw, tylko polepszenie posiadanych już umiejętności komunikacyjnych osób, które byłyby zainteresowane prowadzeniem swojego przedmiotu w języku angielskim dla studentów zagranicznych w uczelni macierzystej lub wyjechałyby w tym celu do uczelni partnerskiej.

Zajęcia będą składały się z części teoretycznej (poznanie słownictwa, gramatyki) oraz części praktycznej (użycie poznanych elementów językowych). Warsztaty mają przygotować potencjalnych uczestników wymiany STA do swobodnej rozmowy ze studentem zagranicznym oraz przełamać lęk przed czynnym posługiwaniem się języka angielskiego w miłej i bezstresowej atmosferze.

W załączeniu schemat tematyki zajęć. Warsztaty są nieodpłatne dla pracowników naszej uczelni. Zostaną przeprowadzone w grupie maksymalnie 16 osobowej. Minimalny poziom znajomości języka angielskiego, wymagany do przystąpienia do warsztatów to B1. Celem warsztatów jest zaktywizowanie do wyjazdów i kontaktu ze studentem zagranicznym przede wszystkim te osoby, które do tej pory miały obawy przed rozmową w języku obcym. W warsztatach znajdą się również elementy komunikacji międzykulturowej. Warsztaty obejmują 20 godz. spotkań.

Termin zgłoszenia: 4 czerwca br. drogą e-mailową na adres:
Pierwsze spotkanie organizacyjne wstępnie zostało zaplanowane w dniach 5-8 czerwca br.

O zapisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina e-maila).

Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby, które nie uczestniczyły w I-wszej edycji warsztatów oraz działają na rzecz programu Erasmus+ (prowadzą zajęcia ze studentami zagr. lub wyjeżdżają do uczelni partnerskich z wykładami).

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach.

Plan warsztatów dla pracowników naukowo-dydaktycznych
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl