marecki-okladka2014Wydawnictwo AWF poleca nowo wydaną książkę autorstwa prof. dra hab. Bogusława Mareckiego.

W recenzji czytamy: Anatomia człowieka zaliczana początkowo do nauk morfologicznych, na skutek wprowadzenia i doskonalenia nowych metod badawczych na człowieku żywym, ewaluowała stopniowo w kierunku anatomii czynnościowej. Obecnie anatomia funkcjonalna odgrywa coraz większą rolę nie tylko na studiach wychowania fizycznego i fizjoterapii, ale również stanowi znaczącą podstawę kształcenia na studiach medycznych, biologicznych, na psychologii, ergonomii i innych.

Wobec powyższego w niniejszym podręczniku układ ruchu został podzielony na jednostki czynnościowe, a nie topograficzne.  Za takie jednostki uznano wolne połączenia kości, czyli stawy, ze wszystkimi składowymi tj. kośćmi biorącymi udział w budowie danego połączenia, więzadłami i mięśniami inicjującymi ruchy. Budowę anatomiczną stawów powiązano z wykonywaną funkcją, wyjaśniając ruchy w stawach za pomocą zestawień mięśni działających na dany staw. Dla każdego stawu podano rodzaje i średnie zakresy poszczególnych ruchów oraz opisano mięśnie uczestniczące w wykonywaniu danego ruchu.  

Wcześniej, w wiadomościach wstępnych uwzględniono ogólne wiadomości z kinezjologii, wyjaśniając między innymi podstawowe zasady mechaniki mięśni oraz metodę zapisu wyników pomiaru ruchów w stawach wraz z ujednoliconym nazewnictwem.
Książkę można kupić w księgarni AWF w budynku głównym.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl