okladka poradnik X 2014Ukazał się poradnik pt. „Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym” autorstwa dra hab. prof. AWF Michała Bronikowskiego, dra Adama Kantanisty oraz mgr Agaty Glapy z Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego. Poradnik wydany został ze środków projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
Publikacja ta jest usystematyzowanym zbiorem wiedzy na temat pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo. Nauczyciele oraz studenci, zarówno wychowania fizycznego, jak i nauczania wczesnoszkolnego, a także trenerzy znajdą tutaj oprócz podstawowej wiedzy, również rozwiązania praktyczne począwszy od metod, form, sposobów po przykłady zabaw i gier sportowych. Poradnik w jasny i przystępny sposób prowadzi czytelników przez wielowymiarowość wychowania fizycznego, jako przedmiotu pozwalającego na wszechstronny rozwój ucznia. Obok zagadnień dotyczących aktów prawnych dotyczących procesu kształcenia uczniów zdolnych ruchowo, znalazło się miejsce na omówienie indywidualizacji pracy z dziećmi i młodzieżą w zależności od posiadanych zdolności (w tym również dziećmi niepełnosprawnymi).

Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, skąd można go bezpłatne pobrać.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl