O duchu międzynarodowej konkurencji sportowej i gospodarczej mówił podczas uroczystej inauguracji akademickiej w dniu 7 października na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego dr Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. W trakcie uroczystości JM Rektor AWF wręczył wybitnym pracownikom uczelni medale i wyróżnienia.

Na początku inauguracji zaproszeni goście i pracownicy uczelni obejrzeli film prezentujący najważniejsze wydarzenia i dokonania, jakie miały miejsce w minionym roku akademickim 2013/2014. Można się było z niego dowiedzieć o sukcesach naukowych, kolejnych nominacjach profesorskich, wygranych projektach naukowych, sukcesach sportowych oraz inwestycjach.

Studia na AWF rozpoczęło w tym roku ponad 1669 studentów pierwszego roku. Łącznie na trzech wydziałach studiuje 3800 osób, na pięciu kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia oraz powstała w tym roku dietetyka.
W trakcie inauguracji rektor uczelni prof. Jerzy Smorawiński zwrócił uwagę, że na AWF systematycznie wzrasta liczba studentów przyjętych na studia stacjonarne, a spada liczba chętnych na studia zaoczne. - W tym roku przyjęliśmy 202 osoby na studia niestacjonarne - powiedział prof. Smorawiński.

Jak dodał rektor, wzrost liczby studentów stacjonarnych to dla uczelni dobra informacja. - W warunkach konkurencji rynkowej i niżu demograficznego, tylko unowocześnianie programów nauczania oraz szybka reakcja na zainteresowania młodzieży i potrzeby rynku pracy, pozwolą na przyciągnięcie studentów - zauważył prof. Smorawiński.

Rektor mówił o wdrażanym projekcie „Uczelnia jutra”, którego efektem są zmiany w strukturze administracyjnej. - Zmiany w strukturze uczelni pociągają za sobą, niestety, zmniejszenie liczby pracowników. To bolesna sprawa, jednak dotyczy całego środowiska akademickiego. Nie jesteśmy jedyną uczelnią, która minimalizuje liczbę kadry - mówił rektor. - Efekty ekonomiczne są już widoczne. Stopniowo redukujemy zadłużenia, w tym także po dwóch latach zmagań z procedurami, pojawiła się realna szansa na dokończenie zawieszonej realizacji modernizacji budynku fizjoterapii w Gorzowie.

W styczniu br. wszystkim pracownikom zwiększono wynagrodzenie zasadnicze i jeśli dotacja zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie od 1 stycznia 2015 roku nastąpi kolejny wzrost płac. - Jestem świadomy, że wspomniane regulacje nie zaspakajają potrzeb, ale na pewno je łagodzą – dodał prof. Smorawiński.
Poznańska AWF od kilku lat inwestuje w położony w centrum miasta kampus. Pod koniec tego roku do użytku zostanie oddana nowa hala sportowa akademii, przeznaczona głównie dla sportowców uprawiających hokej halowy. W obiekcie kosztującym ok. 19 mln zł znajdą się również sale wykładowe.

Dr Andrzej Byrt w niezwykle interesującym wykładzie pokazał podobieństwo rywalizacji w dwóch dziedzinach – gospodarce i sporcie. - W równym stopniu sport i gospodarka są częścią globalnej sceny i muszą ciągle porównywać się z innymi. (...) Osiągnięcie sukcesu w obu dziedzinach wymaga wielu umiejętności, w tym dużej wiedzy zarządczej, wnikliwości psychologicznej i społecznej. Tak jak na maratonie poznańskim, który za kilka dni zablokuje nasze miasto, od wielu lat wygrywają Kenijczycy, tak na targach MTP medale zdobywają firmy zagraniczne. I choć jako kraj dokonaliśmy radykalnego postępu i rozwoju w wielu dziedzinach, to nadal trofea zdobywają inni. Mamy wiele do zrobienia w obu dziedzinach – mówił dr Byrt.

Prezes MTP mówił o rankingach w sporcie i gospodarce, historii ich powstawania, o wpływie różnych czynników na sukces na rynku i w sporcie. - Znalezienie się na szczycie powinno być celem wielu naszych działań – mówił do studentów. - Częściej udaje się to sportowcom, rzadziej naukowcom, jednorazowo udało się – że tak powiem - w dyscyplinie religijnej. Ani razu takiego miejsca nie udało się zająć naszym przedsiębiorcom. Bo na wynik gospodarczy ma wpływ nie jeden czynnik, ale całe otoczenie w którym działa przedsiębiorca.

Dr Byrt wspomniał, że Polscy odnoszą sukcesy w dyscyplinach w których Polska nie ma warunków do treningu jak kajakarstwo transatlantyckie, zdobycie ośmiotysięczników, łyżwiarstwo szybkie. - Liczy się motywacja i pasja, bo szczęście sprzyja dobrze przygotowanym i odważnym – mówił gość. - Wyrobienie sportowej postawy w życiu jest ważne na każdej uczelni, ale szczególnie na uczelni sportowej.

O tym jak aktywność sportowa przekłada się na wynik gospodarczy pokazał na przykładzie Lizbony w Portugalii, gdzie w biegu ulicznym na 3 mln mieszkańców bierze udział 3,5 tys. osób, z czego 1,5 tys. to obcokrajowcy. - Jeśli w tak dużym mieście, tylko niewielka grupka ludzi chce wyjść na ulice, aby biegać, to państwo takie popada w marazm gospodarczy – przekonywał dr Byrt. Zapewnił, że sukcesy w życiu odnoszą Ci, którzy są gotowi swój talent rozwijać systematyczną pracą.

Po zakończonym wykładzie nastąpiła uroczystość immatrykulacji studentów I roku, a następnie wręczenie wyróżnień. Studentów powitał w krótkim przemówieniu przewodniczący Samorządu Studenckiego AWF Hubert Nowacki.

Podczas uroczystości prof. Stanisław Kowalik,  prorektor do spraw nauki poinformował, o nadaniu odznaczeń państwowych dwom osobom:

- Srebrny Krzyż Zasługi dla mgr Dariusza Majchrowicza za zasługi w działalności na rzecz propagowania i kultywowania tradycji ludowych;
- Brązowy krzyż Zasługi dla dr Anny Nadolskiej za zasługi w propagowaniu idei wolontariatu.

Odznaczenia resortowe:

-Medal Komisji Edukacji Narodowej  „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” został nadany przez Ministra Edukacji Narodowej Pani dr Magdalenie Król – Zielińskiej.

Wyróżnienia:
Rektor AWF decyzją Senatu 24 czerwca 2014 r. wyróżnił:

Złotym medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego:
1. Panią  dr hab. Agatę Wizę - za pracę naukową „Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów)”,

2. Pana  dr hab. Krzysztofowi Kusego - za pracę naukową „Starzenie się a zdrowie w świetle modelu szybkościowo - siłowego treningu fizycznego. Badania sportowców wyczynowych w wieku 20-94 lat” ,

3. Pana dr hab. Jackowi Zielińskiego – za pracę naukową „Metabolity puryn jako wskaźniki stanu wytrenowania w sporcie”

Srebrnym medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego:
1. Panią dr Joannę Kosmaczewską – za pracę naukową „Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich”,

2. Panią dr Joannę Pocztę - za pracę naukową „Walory przyrodniczo – kulturowe w ofercie sportowo - rekreacyjnej gospodarstw agroturystycznych w Polsce”.  

Wyróżniono Statuetką IKARA „Ciągle Naprzód – 2014” za zaangażowanie naukowe młodych pracowników nauki:

1. Panią dr Monikę Krzywicką – Michałowską,
2. Pana dr Piotra Kocura,
3. Pana dr Marcina Bączyka.W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl